field test

PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- local time
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location, please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

När gränssnitt 1140 ansluts till generatorns AC kan det mäta puls/frekvens. Assistenten “Use 1140 interface to set shore limit assistant“ kan användas i Multi(C) eller en Quattro. Det ansluts på samma sätt som en MK2 genom att använda en UTP-kabel. Obs: enheten måste ha den fasta programvaran xxx2xx eller högre för att kunna använda assistenter.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare