Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

När gränssnitt 1140 ansluts till generatorns AC kan det mäta puls/frekvens. Assistenten “Use 1140 interface to set shore limit assistant“ kan användas i Multi(C) eller en Quattro. Det ansluts på samma sätt som en MK2 genom att använda en UTP-kabel. Obs: enheten måste ha den fasta programvaran xxx2xx eller högre för att kunna använda assistenter.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare