Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Gränssnitt 1140

Tillbehör

När gränssnitt 1140 ansluts till generatorns AC kan det mäta rippel/frekvens.
Hjälpmedlet “Use 1140 interface to set shore limit assistant“ (Använd gränssnitt 1140 för att ställa in landströmsgränsen) kan användas i Multi(C) eller en Quattro.
Det ansluts precis som en mk2 med användning av en utp-kabel.
Anmärkning: Enheten måste ha inbyggd programvara xxx2xx eller högre för att kunna använda assistenter.

Läs hela beskrivningen Dölj info