Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
Gränssnitt för VE.Direct till NMEA2000

Denna NMEA-droppkabel gör BMV-700-informationen tillgänglig för ett NMEA2000-nätverk. Batteriinformation såsom spänning, ström och laddningsstatus kan visas på en med andra tillverkare gemensam display som accepterar NMEA2000-data som skickas.

Begränsningar:
• kabeln fungerar inte med andra VE.Direct-produkter såsom solcellsladdare, växelriktare och inte heller med BMV-712 Smart.
• när den används tillsammans med en BMV-702 är AUX-funktionen i BMV:n begränsad: När den används för att mäta spänning i startbatteriet kommer spänningen att sändas över till NMEA2000-nätverket. Men när den används för att mäta temperatur eller medelspänning kommer datan inte att sändas över till NMEA200-nätverket.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare