Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
Gränssnitt för VE.Direct till NMEA2000

Denna NMEA-droppkabel gör BMV-700-informationen tillgänglig för ett NMEA2000-nätverk. Batteriinformation såsom spänning, ström och laddningsstatus kan visas på en med andra tillverkare gemensam display som accepterar NMEA2000-data som skickas.

Begränsningar:
• kabeln fungerar inte med andra VE.Direct-produkter så som solcellsladdare, växelriktare, BMV-712 Smart eller SmartShunt.

• när den används tillsammans med en BMV-702 är AUX-funktionen i BMV:n begränsad: När den används för att mäta spänning i startbatteriet kommer spänningen att sändas över till NMEA2000-nätverket. Men när den används för att mäta temperatur eller medelspänning kommer datan inte att sändas över till NMEA200-nätverket.

UTFASAD: den här gränssnittskabeln är utfasad. Använd en GX-enhet istället, den ger fler och bättre funktioner. Mer detaljerad information finns i kapitlet om NMEA2000. Se även till att läsa vår Marina MFD-integrationsguide.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare