Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
VE.Direct till VE.CAN gränssnitt

Gränssnittskabeln VE.Direct till VE.Can kan användas för att informationen från en BMV-700 tillgänglig på ett VE.Can-nätverk. Där kan den t.ex. läsas av en Color Control GX.

Begränsningar:
• Gränssnittskabeln fungerar inte med andra VE.Direct-produkter såsom solcellsladdare, växelriktare och inte heller med BMV-712 Smart.
• När den används tillsammans med en BMV-702 är AUX-funktionen i BMV:n begränsad: När den används för att mäta spänning i startbatteriet kommer spänningen att sändas över till VE.Can. Men när den används för att mäta temperatur eller medelspänning kommer datan inte att sändas över till VE.Can-nätverket.

UTFASAD: den här gränssnittskabeln är utfasad. Använd en GX-enhet istället, den ger fler och bättre funktioner. Mer detaljerad information finns i kapitlet om NMEA2000. Se även till att läsa vår Marina MFD-integrationsguide.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare