Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
De trådlösa AC-sensorerna används för att mäta och beräkna solcellsväxelriktarens ström (A), spänning (V), effekt (W) och energi (kWh) och allt detta visas på Color Control GX och VRM-portalen. En installation kommer att ha en nätport och en sensor per fas. Nätporten ansluts till Color Control via Ethernet och verkar som DECT-hubb för sensorerna. Se även AC-strömsensorn som ett alternativ.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare