Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
OPzS batterier

Vätskefyllda batterier med rörformade plattor och lång livslängd 
>20 år vid 20°C, >10 år vid 30°C, >5 år vid 40°C. Förväntat antal cykler upp till 1 500 vid 80 % djupurladdning. Tillverkade i enlighet med DIN 40736, EN 60896 och IEC 896-1.  

Lågt underhåll
Under normala driftsförhållanden och 20°C måste destillerat vatten fyllas på varje 2 - 3 år.  

Torrladdade eller färdiga för användning fyllda med elektrolyt. 
Batterierna är tillgängliga elektrolytfyllda eller torrladdade (för långtidsförvaring, transport i container eller flygtransport). Torrladdade batterier måste fyllas med utspädd svavelsyra (densitet 1,24 kg/l @ 20°C). Elektrolytens koncentration kan vara högre för kallare klimat och lägre för varma klimat.

Nedladdningar

Afsanah’s guest house

Läs hela historien

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare