Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

OPzS batterier

Batterier

Vätskefyllda batterier med rörformade plattor och lång livslängd
>20 år vid 20°C, >10 år vid 30°C, >5 år vid 40°C. Förväntat antal cykler upp till 1 500 vid 80 % djupurladdning. Tillverkade i enlighet med DIN 40736, EN 60896 och IEC 896-1.

Lågt underhåll Under normala driftsförhållanden och 20°C måste destillerat vatten fyllas på varje 2 - 3 år.

Torrladdade eller färdiga för användning fyllda med elektrolyt.
Batterierna är tillgängliga elektrolytfyllda eller torrladdade (för långtidsförvaring, transport i container eller flygtransport). Torrladdade batterier måste fyllas med utspädd svavelsyra (densitet 1,24 kg/l @ 20°C). Elektrolytens koncentration kan vara högre för kallare klimat och lägre för varma klimat.

Läs hela beskrivningen Dölj info
Afsanah’s guest house

Afsanah’s guest house

Läs hela historien