Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

BMS 12/200 är ett batterihanteringssystem för Victrons litiumjärnfosfat (LiFePO4) smarta batterier. Det är särskilt utformat för 12 V-system med en 12 V-generator. 

BMS 12/200 övervakar och skyddar varje enskild battericell i batteriet (eller batteribanken) och kopplar bort växelströmsgeneratorn, laddningskällan eller DC-belastningar vid låg batterispänning, hög batterispänning eller övertemperatur.

Den dedicerade generatoranslutningen sätter en strömgräns och styr strömmen i en riktning från växelströmsgeneratorn in i batteriet, så att generatorer av alla storlekar (och startbatterier) säkert kan kopplas till de smarta litiumbatterierna eller andra batterier.

Den dedicerade belastningsanslutningen kommer att koppla ifrån belastningar och ladda vid låg batterispänning, hög batterispänning eller övertemperatur.

BMS är även utrustad med ett kontaktdon för fjärrstyrd av/på-funktion, för att stänga av BMS (och systemet) via en fjärrbrytare.


Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare