Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Fordonsladdare IP65

6/12 Volt

Laddare

Beroende på användning kan klämmor, öglor eller kontakt för cigarettuttag (alla medföljer) anslutas till laddaren.

Lågeffektladdare för 6 och 12 volt batterier:
Fordonsladdare IP65  6 V/12 V-1,1 A

 Laddare med två laddströmmar för 12 V batterier:
Fordonsladdare IP65 12 V/4 A – 12 V/0,8 A

Läs hela beskrivningen Dölj info