Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
Phoenix-programmet av växelriktare är utvecklade för professionell användning och är lämpliga för en mängd olika användningsområden. Designkriteriet har varit att producera en riktig sinusvågväxelriktare med optimerad verkningsgrad men utan avkall på prestandan. Med hybrid-HF-teknik är resultatet en produkt av toppkvalitet med kompakta dimensioner, låg vikt och med kapacitet att tillhandahålla ström problemfritt, till alla sorters belastningar.
Modeller: 12 / 24 / 48 Volt

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare