Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Batterilarmet är en liten och billig larmpanel som övervakar dina batterier. Det har både audiellt och visuellt larm såväl som potentialfri normalt öppen och normalt sluten kontakt. Larmtröskel och  hysteres kan programmeras med DIP-omkopplare. Se bruksanvisningen för ytterligare information.

Läs hela beskrivningen Dölj info