Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

The Skylla Control allows you to alter the charge current and see the system status.

Läs hela beskrivningen Dölj info