Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
Enkelt skydd mot ö-drift: skyddsboxen mot ö-drift
Skyddsboxen är färdigkopplad och enkel att installera, en enhet som skyddar mot ö-drift och som består av ett Ziehl-relä mot ö-drift (modell UFR1001E eller modell SPI1021), de erfordrade kretsbrytarna samt en 63 A-kontaktor. För specifikationer för Ziehl-reläet, se http://www.ziehl.de.

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Find a dealer