Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Lösningar för skydd mot ö-drift

Överföringsväxlar

Enkelt skydd mot ö-drift: skyddsboxen mot ö-drift Skyddsboxen är färdigkopplad och enkel att installera, en enhet som skyddar mot ö-drift och som består av ett Ziehl-relä mot ö-drift (modell UFR1001E eller modell SPI1021), de erfordrade kretsbrytarna samt en 63 A-kontaktor. För specifikationer för Ziehl-reläet, se www.ziehl.de.

Läs hela beskrivningen Dölj info