Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

VE.Can resistive tank sender adapter (adapter för resistiv tanksensor) gör det möjligt för en vanlig nivåsensor för resistiva tankar att ansluta till Color Control GX. Den är kompatibel med både vanliga europeiska nivåsensorer på 0-180Ohm och vanliga amerikanska nivåsensorer på 240-30 Ohm och den har en felmarginal på ±1 %. Den är enkel att konfigurera för resistiva sensorer från bränsle-, färskvatten-, avfallsvatten-, brunnsvatten-, olje- och spillvattentankar. Den stödjer upp till 16 tankar av varje sort. Enheten är en enkel installation med två små roterande brytare och den får ström från VE.Can-nätet.

Om du använder en Skylla-i eller en MPPT med CAN-bus i systemet kommer strömmen till CAN-bussen att komma från någon av dessa två. När CAN-bussen inte får ström från en Skylla-I eller en MPPT behöver du den nya strömkabeln VE.Can Power Cable för att leverera ström.

Downloads & Support

Hitta en Victron-återförsäljare nära dig.

Hitta en återförsäljare