Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

VE.Can resistive tank sender adapter (adapter för resistiv tanksensor) gör det möjligt för en vanlig nivåsensor för resistiva tankar att ansluta till Color Control GX. Den är kompatibel med både vanliga europeiska nivåsensorer på 0-180Ohm och vanliga amerikanska nivåsensorer på 240-30 Ohm och den har en felmarginal på ±1 %. Den är enkel att konfigurera för resistiva sensorer från bränsle-, färskvatten-, avfallsvatten-, brunnsvatten-, olje- och spillvattentankar. Den stödjer upp till 16 tankar av varje sort. Enheten är en enkel installation med två små roterande brytare och den får ström från VE.Can-nätet.

Om du använder en Skylla-i eller en MPPT med CAN-bus i systemet kommer strömmen till CAN-bussen att komma från någon av dessa två. När CAN-bussen inte får ström från en Skylla-I eller en MPPT behöver du den nya strömkabeln VE.Can Power Cable för att leverera ström.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare