Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Behöver du support?

Victrons produkter stödjs av ett världsomspännande nätverk av återförsäljare. Victron förser sina återförsäljare med utbildning och resurser så att de kan erbjuda försäljning, kundtjänst, service, design och garanti till kunderna. Detta omfattar även försäljning online via webbutiker. Vi vill att du ska få en utmärkt upplevelse med våra produkter. Om din återförsäljare inte kan hjälpa dig kan de kontakta en Victron Manager som kan bistå dem med nödvändig utbildning.

Steg 1
Läs produktmanualen

Produktmanualen för din Victron Energy-produkt finns under fliken Nedladdningar.

Steg 2
Utför en systemkontroll

Kom ihåg att en Victron Energy-produkt alltid utgör en del av ett större system.

Ha följande i åtanke när du utför en systemkontroll:

 • Är batterierna gamla, trasiga eller urladdade?
 • Finns det några trasiga eller lösa säkringar, kablar eller lastfrånskiljare?
 • Är AC-belastningen för hög eller är det någon kortslutning?
 • Är nätet eller generatorn i dåligt skick?
 • Är generatorinställningarna korrekta?
 • Passar systemet till produkten?
 • Är systemet korrekt konfigurerat?

Steg 3
Kontakta din återförsäljare

Kontakta företaget du köpte produkten ifrån. Du kan kontakta dem för produktrelaterad och teknisk support samt för garantianspråk.

Återförsäljare är utbildade för att kunna ge förstahandssupport och de kan hjälpa dig med ditt problem.

Detta gäller även om du har köpt din produkt via en webbutik, kontakta butiken du köpte produkten från för att få hjälp med ditt problem.

Ha följande information redo när du kontaktar dem:

 • Var och när köpte du produkten?
 • Vilka andra systemkomponenter ingår?
 • Vad har du redan provat att göra?
 • Bilder på installationen.
 • Beskriv de exakta stegen för att återskapa problemet och beteendet du ser.

Hitta din återförsäljare genom att använda Hitta återförsäljare.

Vi lägger upp information och videor om våra produkter på den här webbplatsen och vi låter folk göra Disqus-kommentarer om dem. Dessa kommentarer är inte avsedda att vara en stödkanal. Supportfrågor som ställs där hänvisar vi till produktmanualen, faktablad eller återförsäljare.