Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Ziehl-spänning- och frekvensrelä UFR1001E

Tillbehör

Reläet UFR1001E övervakar spänning och frekvens i anläggningar som genererar egen elektricitet. Det uppfyller kraven i VDE-AR-N 4105 bdew-direktivet, G59/3, G83/2 and ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009 för generatorer som är anslutna till det offentliga nätet. 

För mer information ber vi dig läsa databladet och certifikaten som finns tillgängliga för nedladdning nedan. Eller besök www.ziehl.de och titta efter UFR1001E under fliken för nätövervakning (mains monitoring).

Läs hela beskrivningen Dölj info