Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

VE.Bus BMS och VE.Bus BMS V2 är batterihanteringssystem (BMS) utformade för att samverka med och skydda ett enskilt eller flera Victron Lithium Battery Smart 12,8 V & 25,6 V (LiFePO4 eller LFP) i system som har Victron växelriktare eller växelriktare/laddare med VE.Bus-kommunikation. Det övervakar och skyddar batterierna mot över- och underspänning i alla individuella celler samt mot över- eller undertemperatur.

Baserat på batteriet eller batteriernas status kommer BMS:

  • Generera en förlarmssignal för att varna om en nära förestående cellunderspänning.
  • Inaktivera invertering i VE.Bus-växelriktare eller växelriktare/laddare via VE.Bus och inaktivera andra belastningar via terminalen för “Belastningsfrånkoppling” om det uppstår en cellunderspänning.
  • Inaktivera laddning i VE.Bus-växelriktare eller växelriktare/laddare VE.Bus och inaktivera andra laddare via terminalen “Laddningsfrånkoppling” om det uppstår en cellöverspänning eller under- eller övertemperatur.
  • Fjärrterminaler för på/av.
  • Möjlighet att inaktivera VE.Direct och VE.Can solcellsaddare via en GX-enhet.
  • Tillåta styrning av VE.Bus-växelriktare/laddare från flera enheter som Digital Multi Control, VE.Bus Smart dongle och/eller en GX-enhet.
  • Extra strömingångs- och utgångsterminaler som gör det möjligt för en GX-enhet att förbli strömförsedd i händelse av en systemnedstängning.

Downloads & Support

Victrons onlineutbildning

Om du vill veta mer om den här produkten har vi en onlineutbildning tillgänglig. Utbildningen inkluderar en video, länkar till viktigt referensmaterial och ett prov för att testa din kunskap. Den som klarar provet belönas med ett intyg. För onlineutbildning krävs ett kostnadsfritt Victron Professional-konto.

Hitta en Victron-återförsäljare nära dig.

Hitta en återförsäljare