Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
Orion-Tr Icke-isolerad DC-DC-omvandlare

Hög verkningsgrad: Vid användning av synkron likriktning överstiger den fulla belastningseffektiviteten 95 %.

IP43-skydd: När enheten är installerad med skruvfästena nedåt.

Skruvfästen: Inga särskilda verktyg krävs för installation.

Modeller: 24 Volt

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Hitta en återförsäljare