Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion
Med en växelriktare kan du få ström till utrustningar i ditt hem – som kräver 230 V/ 120 V AC - genom att använda ”fritids”- eller ”bil”-batterier klassade som 12 V, 24 V eller 48 V DC.
Modeller: 250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA

Mycket pålitlig – skapad för åren som kommer

Phoenix växelriktare är gjorda för att hålla. De innehåller en sofistikerad helvågs- och toroidal transformatortopologi – vilket passar för att förse känsliga elektronikprodukter med ström. De är skyddade mot överbelastning, för hög temperatur och kortslutning.

Full kraft - hög topputgång

Vissa elektroniska enheter – särskilt de som har en elektrisk motor – kräver en snabb stöt av energi vid start som är mycket högre än deras klassade strömförbrukning. Inga problem – växelriktaren Phoenix är branschledande inom toppeffektskapacitet.

Intelligenta larm, avstängning och återstart

Hög strömförbrukning vid start kan leda till falsklarm och avstängningar. Phoenix lämnar utrymme till detta och stänger endast av vid ihållande överbelastningar. Intelligent – avstängningarna följs av en serie återstartningar – för att undvika ”falsklarm”.

Spara ström med Eco-läge

I Eco-läget stänger växelriktaren av när ingen ström krävs. Phoenix känner av utgångskontakten varannan sekund och sätter automatiskt på strömmen igen om det behövs.

Inställningar som kan ändras av användaren

Phoenix har en kommunikationsport som ger tillgång till statusinformation, larm och automatiska användarkonfigurerbara lågspänningsavstängningar. Avstängningarna kommer att följas av en serie intelligenta återstartningsförsök. Användarinställningarna kan nås från din dator eller mobila enhet via VictronConnect – vår kostnadsfria app.

VictronConnect

VictronConnect lets you get live status information and configure any Victron products which either have Bluetooth built-in, or are connected to a VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.

Nedladdningar

Leta reda på en Victron-återförsäljare i din närhet

Find a dealer