Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

VE Transferbrytaren växlar automatiskt mellan olika strömkällor: mellan en generator och landström, mellan en växelriktare och en generator eller mellan en växelriktare och landström.
VE Transferbrytare har två ingångar och en utgång och den överför automatiskt den tillgängliga AC-strömmen till utgången.

VE Transferbrytaren finns tillgänglig i två modeller:

  • 5 kVA, enfas, 200-250 Vac
  • 10 kVA, enfas, 200-250 Vac
Modeller: 5 kVA, 10 kVA

Downloads & Support

Hitta en Victron-återförsäljare nära dig.

Hitta en återförsäljare