Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

VRM - Fjärrövervakning

Övervaka, styr och optimera dina system från Victron Energy och fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och larm. Med den allra senaste fjärrövervakningslösningen på jorden kommer du alltid ha perfekt kontroll, var som helst i världen.

VRM är gratis och fungerar med en GX-enhet såsom Cerbo GX med internetanslutning eller GlobalLink 520 för mindre system. 

Övervakning

Insikt i realtid. Fullständig kontroll

Övervaka batteriets laddningsstatus, energiförbrukning och energiskörd från solceller, generator och huvudnätet i realtid. Optimera energiskörden och användningen med historiktabeller och detaljerade analyser. Fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och följ upp larm för att förhindra definitiva systemfel.

Hantera

Installera var som helst. Hantera varifrån du än vill

Du kan enkelt kontrollera landströmsanslutningen och batteritemperaturer, slå på växelriktaren, (auto-) starta/stoppa generatorer eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Med VRM kan du ändra alla inställningar, följa upp larm, genomföra testdiagnoser och lösa utmaningar var du än befinner dig.

Optimera

Anpassa till det verkliga livet i realtid

När omständigheterna konstant förändras när du inte är ansluten till ett nät är det avgörande med insikt och åtgärder som baseras på realtidsparametrar för en optimal prestanda och användning av systemet. Med VRM kan du enkelt ställa in intelligenta regler så att systemet kan hantera verkliga problem i realtid. Med kännedom om data kan icke-nätanslutna användare anpassa sin energiförbrukning för att bättre passa gentemot energiskörden, exempelvis genom att endast använda tunga tillämpningar när det finns tillräckligt med solcellsproduktion.

Proaktiva underhållstjänster

Få lugn i själen när du inte är ansluten

Tack vare all expertis som försörjer våra anslutna produkter erbjuder VRM den högsta nivån av kontroll. Flera system kan enkelt styras och hanteras på avstånd. Platsbesök är inte längre nödvändiga och om de blir aktuella kan de förberedas bättre. Att arbeta med VRM innebär nya affärsmöjligheter såsom proaktiva service- och underhållsavtal med installatörer.

Downloads & Support

Hitta en Victron-återförsäljare nära dig.

Hitta en återförsäljare