Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Autotransformatorer

Autotransformatorer

Autotransformatorn: för upptransformering, nertransformering och fasbalansering
En autotransformator kan användas för upptransformering, nertransformering och fasbalansering. Upp- och nertransformeringsfunktionerna är tämligen okomplicerade, men fasbalansering kräver mer uppmärksamhet.

Läs hela beskrivningen Dölj info