Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Orderbok

Varför ska jag ladda ner boken "Fristående elkraft"?

För att området inom självständig energiförsörjning är under ständig utveckling och efterfrågan ökar hela tiden. Ombord på ett skepp till exempel är moderna navigerings- och kommunikationsutrustningar beroende av elektricitet och så är även det ständigt ökande antalet hushållsapparater vi tar med oss.

Detta leder till att nya produkter och koncept tas fram.

För Reinout Vader, grundaren av Victron Energy, var det ett skäl bra nog för att skriva boken "Fristående elkraft" där han i detalj behandlar ämnen som ofta leder till ovisshet. I boken kan du också läsa om hur olika nya produkter och koncept tillåter dig att göra mer med elektricitet.

Please fill out this form to order your free hardcopy of our book.

Or download the book:

Deutsch The Energy Unlimited book
English The Energy Unlimited book
Français The Energy Unlimited book
Nederlands The Energy Unlimited book
Svenska The Energy Unlimited book

At least one option needs to be checked.
Field marked with * are required fields.
Name *
Company
Address 1 *
Address 2
Zip/postal code
City *
State
Country *
Email address *
Phone *

How did you become aware of the free book?