Denna webbplats drivs helt och hållet av solcellsenergi.

Försök VRM demo
Total solcellsproduktion
MWh
Watt
Solcellsproduktion

Orderbok

Varför ska jag ladda ner boken "Fristående elkraft"?

För att området inom självständig energiförsörjning är under ständig utveckling och efterfrågan ökar hela tiden. Ombord på ett skepp till exempel är moderna navigerings- och kommunikationsutrustningar beroende av elektricitet och så är även det ständigt ökande antalet hushållsapparater vi tar med oss.

Detta leder till att nya produkter och koncept tas fram.

För Reinout Vader, grundaren av Victron Energy, var det ett skäl bra nog för att skriva boken "Fristående elkraft" där han i detalj behandlar ämnen som ofta leder till ovisshet. I boken kan du också läsa om hur olika nya produkter och koncept tillåter dig att göra mer med elektricitet.

Please fill out this form to order your free hardcopy of our book.

Or download the book:

Deutsch Book-Immer-Strom-DE.pdf
English Book-Energy-Unlimited-EN.pdf
Francais Book-Énergie-sans-limites-FR.pdf
Nederlands Book-Altijd-Stroom-NL.pdf
Swedish Book-Fristående-elkraft-SE.pdf

At least one option needs to be checked.
Field marked with * are required fields.
Name *
Company
Address 1 *
Address 2
Zip/postal code
City *
State
Country *
Email address *
Phone *

How did you become aware of the free book?