Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Segelbåt

Njut av tystnaden

Att utnyttja vindkraften gör seglingen till en oförglömlig erfarenhet. Det enda du vill höra är ljudet av vinden som blåser och vågorna som bryts. Men vilket är det bästa sättet att förse elektroniken ombord med ström när motorn och generatorn inte är på? Victron kombinerar energilagring och generering av solceller för att förse dig med den energi du behöver. Utan ett ljud.

Hur mycket energi behöver du för din resa?

Oavsett om du tänker segla iväg över helgen eller planerar en resa jorden runt så är det stor chans att samma Victron-lösning kan passa för båda. Det är komfortnivån som verkligen avgör vilken den optimala lösningen är för dig. Med Victron kan du ordna ström till i princip alla planer men för att ge några exempel har vi illustrerat ”normala” och ”höga” energiprofiler nedan för den ”genomsnittliga” segelbåten.

Låt oss kika på din optimala energiplan.

Konsumtion

Hur mycket behöver du?

En modern segelbåt är fullutrustad med elektronik. De flesta anordningar som används för att driva båten går på likström och större (hushålls-) apparater kräver växelström. När det handlar om att beräkna energiförbrukning räknar många bara ihop antal watt. Tiden är precis lika viktig. En mikrovågsugn kanske drar 1000 watt men endast i två minuter. En kyl kanske bara drar 50 watt men är på dygnet runt.

För att ge inspiration har vi dragit upp 2 system examples baserade på ”normal” och ”hög” förbrukning.

1,2 - 2,4 kWh/ dag

”normal” och ”högre” energiförbrukning.Läs mer

Läs mer

Exempel 1

Mikron drar 1 000 watt i timmen men är endast på i två minuter om dagen.
1 000 W/ 60 x 2 = 0,3 kWh/ 2 minuter

Exempel 2

Kylen drar 50 watt i timmen men är på hela dagen (faktisk nedkylning och frac12; av dagen).
50 W x 24 tim/2 = 0,6 kWh/ dag

Lagring & conversion

Hur mycket energi borde lagras?

Genom att lagra energi kan du leva på landström ute till havs eller på natten använda solcellsenergi som lagrats under dagen. Växelriktaren omvandlar den lagrade energin till 230 V. Segelbåtar har ofta långa intervaller mellan uppladdningarna av batterier så ditt husbatteriet ska ha väl tilltagen kapacitet. Som en tumregel beräknar vi energilagring med 48 timmar ombord utan land-/motor-/generator-/solcellsström. Multiplicera den dagliga energiförbrukningen med antalet dagar för att få ytterligare självständighet.

x 2

Lagringskapaciteten på ett litiumbatteri ska vara två gånger den dagliga strömförbrukningen.

x 4

På grund av dess ±50% lägre urladdningskapacitet, ska lagringskapaciteten på ett blybatteri vara fyra gånger den dagliga strömförbrukningen.

Omvandling

Växelriktaren ska ha rätt storlek för att kunna hantera den genomsnittliga belastningen kontinuerligt och ska matcha den förväntade toppeffekten, något som våra växelriktare hanterar väldigt väl (i genomsnitt 2 x deras kontinuerliga ström).

Generering

Var kommer strömmen ifrån?

All energi måste skapas innan du kan använda den. Med Victron kan du kombinera ett flertal alternativ. I hamnen finns det landström att tillgå. Det kanske är begränsat till några få ampere men det är bara att plugga in och köra. När du seglar kan du använda en (extra) generator på båtens motor. Motorbåtar som är större än genomsnittet använder generatorer se vårt andra exempel. Oljudet förstör dock nöjet med seglingen. Äntligen kan du använda solcellspaneler för att få energi helt gratis.

Energikällor

Växelriktare/laddare
20A - 30A
Växelströmsgenerator
70A - 90A
Solceller
160W - 200W

Energiprofil

Normal och hög energiprofiler i kWh, baserat på den dagliga energiförbrukningen, som bör vara i balans med genereringen.

Lagringsbatterier i Ah, dubbla kapaciteten vid användning av lead-acid batterier.

Det verkar som att din webbläsare inte stöder den senaste tekniken. Du bör använda en modern webbläsare för att kunna se det här avsnittet ordentligt.

Systemdiagram

för ett litium- och blysyrebaserat batterisystem

Hur översätts systemdesignfaktorerna till ett robust system?

Husbatteri
Laddar

GX 4G-moduler

En GX 4G-modul lägger till mobil internetanslutning till ditt Victron Energy-system. När ditt system är inom räckhåll för ett 4G-nät skickar det data till VRM-webbsidan och du kan övervaka systemet från din smarttelefon. Modulen lägger även till GPS-spårning, spelar in dina resor och sätter upp ett geostaket runt installationen. Du får en avisering via e-post när systemet hamnar utanför geostaketsområdet.

Victron Energy erbjuder flera 4G-moduler och modemet GlobalLink 520 som fungerar utan månadsavgifter eller abonnemang under de första fem åren, samt flera 4G-moduler. Se våra 4G-modem Se vårt GlobalLink 520

AC devices

You’ll want to bring small devices on board for your trip. Or use household appliances like a microwave. These usually run of an AC outlet. Think of:

 • Phone charger
 • Laptop
 • Television
 • Refrigerator
 • Microwave

Being able to plug-in these device saves you the trouble of finding a DC version.

Boat engines

Sailing yachts have one or two diesel engines (Catamarans) to get from harbour to horizon. The engines come with alternators to charge the engine batteries, drive fuel pumps, etc.

Once the starter batteries are recharged, the engines can also power the boat electrics and recharge the house battery. On bigger yachts you’ll find power hungry DC equipment such as anchor windlasses and bow thrusters. The engines have to be running before you can use them.

BatteryProtect

Discharging your battery too far will damage it. Adding a Victron BatteryProtect will disconnect the boat’s electronics when the battery voltage drops below a pre-set level. It will also automatically reconnect everything when the battery is sufficiently recharged.

There is more to a Victron BatteryProtect. The built-in shutdown delay ensures that vital electronics aren’t disconnected in error, i.e. when starting the engine causes a short drop in battery voltage.

Battery Management Systems

Battery management systems take excellent care of Lithium batteries, protecting the individual cells of LiFePO4 batteries against over voltage, under voltage and over temperature and will shut down or reduce charging (VE.Bus products only) or disconnect the loads when this occurs.

Victron Energy offers several BMS options, in general the VE.Bus BMS and smallBMS signal separate devices to disconnect the charging (Inverter/Chargers, Cyrix-Li, DC-DC chargers) or disconnect the loads (BatteryProtect, Inverter/Charger), the modular Lynx distribution system features the Lynx BMS and other modules for more control over the DC busbar. For vehicles and boats all-in-one functionalities are available in the Smart BMS versions for Victron Lithium batteries, but also include current limiting to protect the alternator from overheating and BatteryProtect-like functionality to shut down the loads when pre-set critical battery conditions are met.

Victron Energy also offers full flexibility when it comes to selecting a third-party off-grid battery bank (and their BMS) of choice. A large number of well supported Lithium battery manufacturers can be easily integrated through the use of a mandatory GX-device. This flexibility enables our customers to perfectly match their off-grid needs for their unique power situation. When working with unsupported brands, a Victron Energy Battery Monitor is required to pass on accurate state of charge readings to the wider system.

Se alla våra batterihanteringssystem

Batteriövervakare

En batteriövervakare är som en ”bränslemätare” för ditt batteri. Den registrerar hur mycket energi som förbrukas och laddas. Batteriövervakaren beräknar laddningsstatus, kvarstående kapacitet och tid till urladdning. Batterispänningen ger ingen korrekt indikation på hur fullt batteriet är (särskilt inte under belastning). En batteriövervakare gör det.

Victron Energys batteriövervakare håller koll på historikdata, som antalet laddningscykler, djupaste urladdning, högsta spänning, lägsta spänning och så vidare. Den varnar dig för kritiska tillstånd såsom låg spänning eller låg laddning och den kan till och med stänga av hela strömförsörjningen för att förhindra dyra batteriskador, eller starta en generator.

Victron erbjuder batteriövervakare med eller utan skärm och smarta versioner gör det möjligt för dig att spåra den detaljerade datan och anpassa inställningar i vår kostnadsfria app VictronConnect.

De flesta litiumsystem kräver ett batterihanteringssystem BMS som kan mata in batteriinformation till det större systemet. I det här ledet kan en batteriövervakare bli överflödig. Se batterihanteringssystem BMS för mer information. Se alla våra batteriövervakare

BatteryCombiner

The Cyrix BatteryCombiner is the only safe way to connect the house battery to the starter battery (to start your boat’s engines). With a BatteryCombiner you can charge the house battery from the alternator without running the risk of draining the starter battery (which always should be ready to go). When other sources of power are available (eg. shore/solar/generator power), the Cyrix BatteryCombiner will allow bi-directional charging from the house battery to the starter battery.

When the Voltages of the starter and house batteries are the same, use a Cyrix: its current rating should be equal or bigger than the current rating of the alternator. If the house battery is Lithium and the alternators Amperage is smaller than the house battery, or when the Voltages of the starter and house battery are different: use a Orion or Buck-Boost.

Boat Network

Keeping grips on all the systems on board can be a hassle. The solution: tie everything together in a single boat network using NMEA communication standards. Your boat network can include navigation equipment, tank senders, battery monitoring and much more. The status information can trigger alarms and shutdowns, adding to the safety on board. The Cerbo GX now supports the NMEA2000 out protocol, allowing you to monitor your boat’s network of systems from wherever you are.

BMS 12/200

The BMS 12/200 is a dedicated battery management system (BMS) that protects Victron Smart 12,8V LFP batteries against deep discharges, overcharging and high temperatures with up to 200 Amps maximum DC current. When critical values are exceeded, the BMS acts immediately: loads are disconnected physically in case of a deep discharge and charging is stopped when there is a risk of overcharging. High temperatures trigger an immediate end to both charging and discharging.

This is the only BMS that can be directly connected to an alternator, protecting them from overload/overheating. This works with a combination of an AB fuse (rated in accordance with the expected max load current of the alternator) and an internal programmable input (which limits the input current electronically to 80% of the AB fuse).

Please check your manufacturer for the maximum charging current of your alternator and size AB fuses of the BMS 12/200 accordingly, see manual.

When different Lithium batteries & higher voltages are used, other solutions are needed, such as the VE.bus BMS and Lynx Ion BMS.

See our bigger boat types to see a bigger Lithium system and BMS See more info on alternator charging Lithium (and not blow them up)

Boat Electronics

A sailing yacht is home to several electronic devices. These are all connected to the house battery. Think of:

 • Boat control panel
 • Log/depth sounder
 • Chart-plotter or GPS
 • Navtex
 • Auto pilot
 • VHF Radio
 • Navigation lights
 • Pumps
 • Windlass
 • Bow thruster
 • Fridge
 • Interior lighting
 • Music player

Cerbo GX

The Victron Cerbo GX is the communication-centre of your boat’s installation, allowing you to always have perfect control from wherever you are and maximises its performance. Simply connect through our Victron Remote Management (VRM) portal, or access directly, using the optional GX Touch 50 screen, a Multi Functional Display or our VictronConnect app thanks to its added Bluetooth capability.

The Victron Cerbo GX is an easy to use visual system. Instantly monitor the battery state of charge, power consumption, power harvest from PV, generator, and mains, or check tank levels and temperature measurements. Easily control the shore power input current limit, (auto)start/stop generator(s) or even set quiet periods to avoid starting the generator in the middle of the night. Change any setting to optimise the system, follow up on alerts, perform diagnostic checks and resolve challenges remotely. The Cerbo GX turns any power challenge into an effortless experience.

DC-DC-laddare

DC-DC-omvandlare, eller batteri-till-batteri-laddare (omvandlare med inbyggda laddningsalgoritmer) används i dubbla batterisystem, där den (smarta) generatorn och startbatteriet kombineras med servicebatteriet (av samma eller olika spänningar) för att ladda det. De kan även användas för att ladda tillämpningar som har dedicerade batterier (ex. Bogpropeller) eller för att strömförsörja tillämpningar med en annan spänning än servicebatteriets batteribank.

De flesta DC-DC-laddare kan användas i 12 V eller 24 V-system och alla passar både för bly- och litiumbatterier. Vissa modeller av DC-DC-laddare kan parallellkopplas för att öka utgångsströmmen. DC-DC-laddare är en perfekt och säker lösning för att ladda litiumbatteribanker från smarta generatorer (och även blybatterier för den delen).

Laddning av litiumbatterier från generatorn
De flesta generatorer kan inte kopplas direkt till litiumbatterierna. Ett litiumbatteri drar mer ström än vad generatorn kan förse, vilket kan leda till permanenta skador på generatorn. För att inte skada generatorn är strömbegränsning ett av alternativen för att hålla sig inom generatorns säkra område.

Victron erbjuder flera lösningar för att lösa det här problemet och en av lösningarna är DC-DC-omvandlare:

 • DC-DC converters act as a current limiter between the alternator and the battery: the battery can be safely charged without blowing up the alternator.
 • Victron also offers alternative solutions for dual battery systems powered by alternators. Some (smart) BMS products physically limit the current drawn from the alternator, in other systems, battery combiners might be a solid option. See the datasheets for more info.
Se vårt sortiment av DC-DC-omvandlare

GX GSM Dongle

The Victron GX GSM is a 3G cellular modem that enables GX devices with mobile internet for the system and connection to the VRM Portal, allowing you to monitor your system from remote. When the boat is in range of a 3G network, it will send data to the VRM website and you can monitor the boat from your smartphone. The GSM module adds tracking the boat, recording your trips and putting up a geo-fence around the boat. You will get an alert via mail when the boat travels outside the geo-fence area.

GX Touch

Victron Energy Cerbo GX är kommunikationscentralen för ditt systems installation, som gör det möjligt för dig att alltid ha perfekt kontroll var än du befinner dig och det maximerar prestandan. Tillvalet GX Touch 50 är ett följeslagare till Cerbo GX och dess pekskärm på fem tum ger dig en direkt översikt av ditt system och gör det möjligt att ändra inställningar på ett ögonblick.

Direktövervakning av batteriets laddningsstatus, energiförbrukning, energiupptagning från solceller, generator och huvudnätet, eller kontroll av tanknivåer och mätning av temperatur. Du kan enkelt styra strömbegränsningen av landströmsingången, (auto-) starta/stoppa generatorer eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Ändra inställningar för att optimera systemet, följ upp larm, genomför diagnoser och lös utmaningar på distans med den kostnadsfria portalen Victron Remote Management (VRM).

Cerbo GX är ett visuellt system som är enkelt att använda och som omvandlar varje energiutmaning till en lätt och ledig erfarenhet. Du ansluter enkelt via vår Victron Remote Management (VRM)-portal, eller får tillgång direkt genom att använda tillvalsskärmen GX Touch 50, en MFD-skärm eller vår app VictronConnect eftersom den är Bluetooth-anpassad.

Galvanic Isolator

A galvanic isolator prevents electrolytic corrosion. The isolator is mounted directly behind the shore power connector on board. It blocks DC currents that might leak through the shore power earth terminal. These currents can cause corrosion to all metal parts under water, like the hull, propeller, shaft, etc. The galvanic isolator should have the same power rating as the incoming shore power.

It’s a misunderstanding that galvanic corrosion occurs only in metal and aluminium hulls. In fact it can occur on any boat as soon as a metallic part (the shaft and propeller) is in contact with water. Galvanic corrosion will quickly dissolve your sacrificial anodes, and attack the shaft, propeller and other metal parts in contact with water as soon as the boat is connected to the shore-side supply. It might therefore be tempting not to connect the ground conductor: this is however extremely dangerous because Ground Fault Current Interrupters will not work nor will a fuse blow in case of a short circuit to a metal part on the boat.

The safe option is to use a Galvanic Isolator for non-metal smaller boats, or use an isolation transformer for metal boats or boats with bigger systems.

House battery

The house battery stores power for the boat’s electrical system. Sailing yachts typically have long intervals between battery recharges and the house battery should have a generous capacity.

For a house battery you can choose from two types: lead-acid and lithium. There are various reasons to favour one over the other. Here are a few common ones:

 • Choose Lead-Acid when:
 • Use occasionally
 • Lower purchase cost
 • Weight and space are not an issue
 • Normal charging
 • Choose Lithium when:
 • Use daily
 • Lower cost per cycle
 • Weight and space considerations
 • Fast charging

House battery

The house battery stores power for the boat’s electrical system. Sailing yachts typically have long intervals between battery recharges and the house battery should have a generous capacity.

For a house battery you can choose from two types: lead-acid and lithium. There are various reasons to favour one over the other. Here are a few common ones:

 • Choose Lead-Acid when:
 • Use occasionally
 • Lower purchase cost
 • Weight and space are not an issue
 • Normal charging
 • Choose Lithium when:
 • Use daily
 • Lower cost per cycle
 • Weight and space considerations
 • Fast charging

Inverter/Charger

The inverter/charger is the heart of the system. In the marina, it charges the batteries from shore power. While sailing it inverts the energy from the boat’s battery into AC power for household devices. The switch from charging to inverting and from inverting to charging is seamless.

 • Victron inverter/chargers come with a handful of outstanding features:
 • PowerControl: automatically manage battery charging to prevent an overload of the generator or shore power.
 • PowerAssist: uses the battery as a buffer to assist the shore power during peak power demand.
 • Perfect power: even sensitive devices run flawlessly on the pure sine wave power.
 • High peak-power: use motorised equipment without overheating.
 • Low self consumption.

For this power profile we would recommend:

We would recommend our Multiplus-II inverter/charger. If you have a generator on board you’ll need a Quattro inverter/charger, which has an extra input (shore power and generator).

We strongly recommend 24 Volts for new boats. The higher voltage is simply a better choice when it comes to meeting the power demands of a modern sailing yacht. If your boat’s system is based on 12 Volts, select a 12 Volts unit instead.

MFD GX-integration

The Victron integration between our GX range and several leading Multi Functional Display manufacturer brands enables you to easily connect an MDF to the heart of your power system such as the Cerbo GX, or the GX enabled Multiplus-II GX. Once connected you can easily monitor and control your boat’s power system, right on your Glass Bridge.

Shore Power

In the marina, the boat will be connected to shore power. Shore power recharges the batteries. It can also be used for maintenance and to run large AC loads.

Often shore power is limited in how much power you can draw, i.e. just 10 Amps. Berths with higher ratings might not always be available. Victron inverter/chargers allow you set a maximum shore power current. Now you can charge your batteries and turn on any equipment without blowing a fuse.

Sometimes shore power is less than perfect. You might run into voltage drops if you’re at the far end of the harbour. There could also be power surges, which could harm sensitive equipment on board. Victron’s inverter/chargers smooth out these problems and turn bad power into perfect power.

Solar charger

A solar charger- also called MPPT controller, harvests the power from the solar panels to charge the house battery. Solar chargers have the same charging cycles as our regular, fully automatic, battery chargers. When your boat is moored without shore spower, solar power is a great way to keep the batteries charged.

In a marine environment, the performance of solar panels changes constantly. Victron’s solar controllers use ultra fast maximum power point tracking to squeeze up to 30% more power out of your panels.

The rating of the solar charger is defined by the size of the solar panel. For solar panels of less than 150W or less, choose a 75/10 charger. If your solar panel produces between 150 and 220W, pick a 75/15 instead.

See our Solar Calculator to size the solar panels and select a MPPT charger

Solar panel

More and more sailing yachts area equipped with solar panels. After all, they extend the autonomy range without the noise of a diesel engine and… for free. Victron offers a wide range of small, highly efficient, solar panels that are just perfect for boats.

See our Solar Calculator to size the solar panels

Starter Battery

The starter battery is needed to start your boat’s engine. These batteries are different from house batteries and engineered to deal with a large discharge current. The starter battery should always be ready to go. It’s best to isolate the important starter battery from all other electrical circuits on board, so it cannot be accidentally drained of power.

VE.Direct Bluetooth Smart dongle

The Bluetooth dongle enables you to use the VictronConnect app with VE.Direct enabled devices (without Bluetooth built-in). With the app you can have real-time insight and full control, and you can access all VE.Direct enabled devices such as the smaller VE.Direct inverters, the BMV 70x series battery monitors or MPPT solar controllers.

VictronConnect

All Victron products on your boat can be monitored and controlled from the palm of your hand. Just connect the VictronConnect App via Bluetooth and you’ll have direct access to values like battery voltage and current. You can also turn devices on or off, as well as change their settings.

See what the VictronConnect app can do

VRM - Victron Remote Management

Övervaka och styr

Övervaka och styr dina system från Victron Energy var du än befinner dig och fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och larm. Med VRM har du alltid perfekt kontroll var du än befinner dig.

VRM fungerar med en GX-enhet såsom Cerbo GX med internetanslutning, GlobalLink 520 eller GSM LTE 4G för mindre system.

Övervakning

Övervaka batteriets laddningsstatus, energiförbrukning och energiskörd från solceller, generator och huvudnätet i realtid. Optimera energiskörden och användningen med historiktabeller och detaljerade analyser. Fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och följ upp larm för att förhindra definitiva systemfel.

Styrning

Du kan enkelt styra strömbegränsningen av landströmsingången, slå på växelriktaren, (auto-) starta/stoppa generatorerna eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Med VRM kan du ändra alla inställningar, följa upp larm, genomföra testdiagnoser och lösa utmaningar var du än befinner dig.

Se alla våra GX-enheter

Lynx Smart BMS

Lynx Smart BMS är ett dedicerat batterihanteringssystem för Victron Lithium Smart-batterier. (se nedan för litiumbatterier som inte kommer från Victron) Det finns flera tillgängliga BMS för våra Smart Lithium-batteriserier och Lynx Smart är det mest kompletta och funktionsrika alternativet. Dess huvudfunktion är:

 • Inbyggt 500 A kontaktdon, används som en säkerhetsmekanism att falla tillbaka på och det är även lämpligt som en fjärrstyrbar huvudsystembrytare.
 • Batteriövervakare, som anger procent av laddningsstatus och annan data.
 • Förlarmssignal: ger en varning innan systemet stängs ner på grund av exempelvis en låg cell.
 • Bluetooth för användning med vår app VictronConnect, för inställning och övervakning.
 • Lokal- och fjärrövervakning med en Victron GX-enhet, exempelvis Cerbo GX.

Batterihanteringssystem

Det dedicerade batterihanteringssystemet (BMS) skyddar Victrons Lithium Smart-batterier mot djupa urladdningar, överladdning och höga temperaturer. När kritiska värden överstigs agerar BMS omedelbart och belastningarna kopplas från fysiskt i händelse av en djur urladdning och laddningen stoppas om det finns risk för överladdning. Höga temperaturer triggar ett omedelbart avslut av både laddning och urladdning.

Batteriövervakning

Batteriövervakning är inbyggt i Lynx Smart BMS och ingen separat batteriövervakare behövs. Med Bluetooth kan batteribanken övervakas med VictronConnect, när den är ansluten till en GX-enhet, även med VRM, vår lösning för fjärrövervakning.

Lynx distributionssystem

Produkten är en del av det modulära Lynx-strömskenesystemet som även tillhandahåller Lynx Distributor som är en modulär DC-strömskena med fyra DC-säkringar och som övervakar deras status i VictronConnect och VRM samt andra DC-anslutningar för att hantera distribution, batteriövervakning och/eller litiumbatterihantering.

Litiumbatterier som inte kommer från Victron

Lynx-strömskenesystem kan även användas för DC-distribution och övervakning av batterier som inte kommer från Victron. I det fallet ska Lynx Smart BMS ersättas med Lynx Shunt VE.Can för övervakning av alla andra batterier. Se alla Lynx-moduler

Lynx Distributor

The Lynx Distributor is a modular DC busbar, with locations for four DC fuses. It will monitor the status of each fuse, and indicate its condition with a LED on the front. When connected to a Lynx Smart BMS or Lynx Shunt, the status of the fuses will be visible in VictronConnect and VRM (when the Lynx Smart BMS is connected to a GX-device).

Multiple Lynx Distributors can be used to connect all the DC-loads and charge sources on one side of the BMS, on the other side, a Lynx Power In (without fuses) or another Lynx Distributor (with fuses) can be used to connect the battery bank to the modular busbar.

Lynx Distribution system

This product is part of the modular Lynx busbar system that also provides the Lynx Smart BMS, a dedicated Battery Management System for Victron Lithium Smart Batteries (for non Victron Lithium batteries, use the Lynx Shunt).

Se alla Lynx-moduler
Systemexempel

Energiförbrukningen varierar från båt till båt och från ägare till ägare, även på stora segelbåtar. Här är två exempel på - med en normal och en hög daglig energiförbrukning - hur en optimal energiplan för en stor segelbåt kan se ut. Tänk på att en rad olika faktorer spelar in när du ska designa och installera den optimala lösningen för dig: ditt Victron-proffs hjälper dig gärna med det.

Använd en modern webbläsare för att se den detaljerade tabellen och hela avsnittet ordentligt.

Normal
Hög
Segelbåt upp till 26-40 fot, med en till fyra seglare ombord
Samma eller lite större båt men med mindre intensiv användning: längre bort hemifrån, fler bekvämligheter eller fler personer ombord.
Konsumtion
Daglig energiförbrukning
1,2 kWh
2,4 kWh
Toppeffekt
900 W
2 800 W
Lagring och invertering
Victron Multiplus
12/500
12/1600
Eller Quattro om det finns en generator
BatteryProtect
100 A
100 A
Husbatteri
220 Ah 12 V Super cycle AGM eller 100 Ah - 150 Ah 12,8 V litium
2 x 220 Ah 12 V Super cycle AGM
eller 200 Ah 12,8 V litium (och 12/200 BMS)
Batterihanteringssystem
Litium: Lynx Smart BMS
Fördelning av likström
2x Lynx Distributor
Batterikombinerare
Cyrix 120 A (beroende av växelströmsgenerator)
För litium: 2x Orion-Tr Smart 12/12 30 A DC/DC-laddare
Cyrix 120 A (beroende av växelströmsgenerator)
För litium: 2x Orion-Tr Smart 12/12 30 A DC/DC-laddare
Generering
Växelströmsgenerator
70 A - 90 A
70 A - 90 A
Landström med 230 V kapacitet
16 A
16 A
Galvanisk isolator
16 A (icke-metalliska båtar)
eller isolationstransformator 3 600 VA (metall-/aluminiumbåtar)
16 A (icke-metalliska båtar)
eller isolationstransformator 3 600 VA (metall-/aluminiumbåtar)
Laddar
Via Multiplus
Via Multiplus
Solceller
±160 W
±160 W
(helst mer om möjligt)
Solcellsladdare
(Smart) MPPT 75/15
Anpassa i enlighet med kombinerad panelspänning
Övervakning
Batteriövervakare
BMV-712 Smart
Lynx Smart BMS
Förlängningar
Tillgängliga förlängningar
Cerbo GX och GX Touch 50
Cerbo GX och GX Touch 50
GX GSM-modul
GX GSM-modul
Visa komplett lista

Det verkar som att din webbläsare inte stöder den senaste tekniken. Du bör använda en modern webbläsare för att kunna se det här avsnittet ordentligt.

Dyk in i världen av marin energi

Hitta din lokala återförsäljare

Vårt väletablerade globala nätverk av lokala Victron-proffs hjälper dig gärna att hitta den optimala lösningen på din utmaning.

Räkna med vår världsomfattande service

För oss på Victron är det grundläggande att ge våra kunder snabb och kompetent service och support. Det är därför som vårt globala nätverk av Victron-proffs erbjuder tekniskt kunnande av högsta klass och åtar sig att leverera reservdelar så fort som möjligt.

Så att du kan starta eller fortsätt din resa, var än du är på väg.