Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Ekologiskt jordbruk

Utveckla ett hållbart jordbruk med ett energisystem som växer med det.

Oberoende energisystem öppnar upp för en helt ny generation av jordbruk. Genom att tillhandahålla hållbar energi i stor skala hamnar nya affärsmöjligheter inom nära räckhåll, även på avlägsna platser där det inte finns något nät överhuvudtaget. Jordbruksmodeller kan nu varieras till även fler energiberoende tillämpningar såsom fiskodlingar eller fjäderfäanläggningar, grönsaksodlingar eller till och med hela livsmedelsfabriker. Det positiva sociala och ekonomiska fördelarna är påtagliga och långtgående.

Genom att ersätta generatorer med solcellsenergi som den huvudsakliga energikällan ökas energisäkerheten, underhållet minskas betydligt och de sammanlagda energikostnaderna sänks och blir mycket mer hållbara, med betydande minskningar av Co2-utsläppen som resultat. Med Victron Energy är de icke-nätanslutna kapaciteterna oslagbara. Våra modulära uppsättningar innebär att våra lösningar kan uppgradera för att följa med de ökande energibehoven. Våra auktoriserade installatörer hjälper dig gärna att skapa en energikarta som fungerar för just din specifika situation.

Grön energi

försörjd med Blue Power

In this example we’re looking at a new greenhouse complex as an extension of an already large off-grid eco-farm. Compared to open field growing, protected cultivation will save a lot of water and the production quantity and quality can be increased. This dedicated power solution provides water treatment and pumping, together with a heat regulation system and artificial lighting. The power demand rises at night, where temperatures drop and the lights need to be powered. Let’s see how this greenhouse can be solar powered 24/7.

Energiförbrukning nattetid

30kVA

Energiförbrukning dagtid

80kVA

Toppeffektskrav

28kVA

I det här exemplet

Den dagliga energiförbrukningen beräknas genom att lägga ihop alla dagtidsförbrukare och alla nattetidsförbrukare. Lägg till alla watt från alla förbrukare som används samtidigt för att beräkna vilken toppeffekt som krävs. Se andra viktiga faktorer nedan.

Uppenbara val

Systemdesign

faktorer att ha i åtanke

A walk-through of Design Considerations for an off-grid system for an Eco farm.

 • 01

  Varför är Quattro en bra växelriktare till detta icke-nätanslutna system?

  Our extremely resilient Quattro inverter/chargers have powered the most demanding off-grid challenges for many years, in the harshest of environments. It combines an inverter and charger in one enclosure and has 2 AC inputs. The Pure Sine Wave inverter technology safely powers sensitive electronics such as computers and any load problem free. Thanks to it’s powerful adaptive charger, a Lithium bank can be quickly charged by the ‘grid’. Virtually unlimited power can be offered through parallel operation, three or split phase operation are also possible, meaning over time, your system can grow with your ambitions.
  Växelriktare omvandlar DC-ström till AC-ström. Växelriktare ska ha rätt storlek för att kunna hantera den genomsnittliga AC-belastningen kontinuerligt och ska matcha de samtidiga AC-belastningarnas förväntade toppeffekt Se alla våra växelriktare/laddare

  Proffsens val

  3x Quattro 48/15000/200-100/100: Based on a 48V battery bank, three 15kVA Quattro’s are installed in Three-phase and can continuously provide 45kVA with a peak power up to 75.000W, more than enough to power all industrial appliances. The three Quattro's join their charging capacity to a max of 600 Amps. A third party AC-PV solar inverter is added to their AC output. On cloudy days the batteries supplement the power output from the AC-PV through the Quattro. At night, the batteries will take over full supply, powering all loads. This seamless integration based on frequency shifting is enabled by a software assistant on the Quattro, which can be installed in minutes and works with several Third party PV-inverters.
  Alla våra växelriktare är kända för sin extrema motståndskraft i de tuffaste omgivningarna. För installationer installerade i omgivningar med hög temperatur bör du beakta temperaturminskningsfaktorn när du väjer storlek på ditt system, se databladen för mer information.
 • 02

  Litium- eller blysyrebatteribank för detta icke-nätanslutna system, av vilken storlek?

  There are many reasons why to choose for either technology. But let’s have a quick glance at the cost-effectiveness and the practical differences.

  Kostnadseffektivitet för litiumbatterier vs blybatterier

  När du väljer en icke-nätansluten batteribank måste du först och främst välja teknik: litium eller blysyra? För icke-nätanslutna tillämpningar har litium snabbt blivit den nya standarden i större (bostads- eller kommersiella) system på grund av prestandaanledningar, men även på grund av den lägre kostnaden per cykel. För mindre system gäller även den lägre kostnaden per cykel men den högre inledande investeringen gör att många överväger blybatterier. Den ständigt pågående nedpressningen av priserna har lett till att vågskålen till förmån för litium för små icke-nätanslutna system har börjat tippa över och i vissa regioner har den redan gjort det.

  Praktiska skillnader mellan litiumbatterier och blybatterier

  Användning av litium i icke-nätanslutna system
  Användning av blysyra i icke-nätanslutna system
  Lithium is the new standard in larger off-grid systems, because of its reliability, performance in high temperatures, optimal scalability, fast (dis)charging abilities (ideal for solar powered applications) and from an investment perspective: a long cycle life which translates into a lower cost-per-cycle compared to lead-acid. Also, it is relatively ‘maintenance free’, which is often seen as a favourable factor in designing reliable solutions, especially for remote installations. Practically they are way lighter and more compact, ideal for cases with space- or weight restrictions.
  Användning av blysyra i icke-nätanslutna system
  Lead-acid battery types also are a viable option; off-grid installations have relied on them for years and many still do. While they offer a lower initial investment, they do require more discipline by it’s end-users, ensuring the system is closely monitored, isn’t discharged too deeply, fully charged regularly, internal battery liquids filled. When this is taken care of, lead-acid based systems do provide a safe and reliable option. Looking at the total life cycle of a system, lead-acid batteries often have a higher cost-per-cycle and these days, in some regions, even a higher upfront investment.

  Victron Energy erbjuder full flexibilitet när det gäller att välja den ”bästa” icke-nätanslutna batteribanken. Utöver vårt eget program av kvalitetsbatterier utgör urvalet även ett antal välrenommerade kontraktstillverkare av litiumbatterier som enkelt kan integreras genom att använda en GX-enhet. Denna flexibilitet gör det möjligt för våra kunder att på ett perfekt sätt möta sina icke-anslutna behov för just deras unika energisituation.

  Check the manufacturer's data sheets for the expected cycle life and see what works in your (business) case. Each manufacturer comes from a different background and each may have it’s pros and cons for your local situation (availability, support, performance in hot/cold climates, installability, pricing, etc). Therefore, feel free to reach out to a nearby Victron Authorised installer and ask for their local know-how.

  Victron Energy är känt för att stödja kontraktstillverkare av litiumbatterier. Stora ansträngningar görs för att säkerställa en djupgående och problemfri integration med andra märken såsom Freedom Won; BYD, Pylontech, MG Energy så att de fungerar smidigt med Victron GX-utrustning. Om du arbetar med märken som ej stöds rekommenderar vi att du använder en batteriövervakare från Victron för att föra över korrekta avläsningar av laddningsstatusen till det större systemet. Fråga din lokala auktoriserade installatör för rekommendationer. Kontrollera vilka märken som stöds Fråga din lokala Victron-installatör

  Proffsens val

  Lithium: 60kWh - 6x BYD B-box Lithium battery modules: Considering that the recommended Depth of Discharge will sit somewhere between 10 and 20%, an effective ±50kWh of battery capacity can fully power this greenhouse 24/7. In this example, the day-time energy consumption is 80kWh, the night-time consumers total 30kWh. Since the day-time consumers are primarily powered through the AC-PV solar array, 50kWh of battery capacity is more than enough to assist for cloudy spells and take the installation through the night. Lithium was chosen because of its performance in high temperatures up to 55 degrees, optimal scalability, fast charging abilities and because of its ‘maintenance free’ factor which is welcomed especially at this remote location. When using a third party Lithium bank, a GX device is mandatory. Integrated through a CANbus interface, the GX device is used to set up, manage charge and discharge limits and to exchange error codes and state of charge information.

 • 03

  Hur mycket solenergi fungerar för det här icke-nätanslutna systemet, med vilken MPPT-regulator?

  Alla icke-nätanslutna system är olika och varje plats medför unika utmaningar. Många variabler måste beaktas såsom belastningar dag- och nattetid, bortfall, modulernas verkningsgrad samt geografiska läge, med avsikt på solstrålning (mängden solljus som kommer på en specifik plats), solcellsmodulernas vinkling och orientering, skugga och smuts eller snö som orsakar bortfall i själva panelen. Även andra faktorer såsom lokala kostnader för solcellsmodulerna, batteribanker och rengöring av solcellspanelen spelar in. Det är anledningen till att varje system är annorlunda och varför det krävs en lokal expert för att designa ett icke-nätanslutet system. Men, för att få en idé kan du kika nedan och utforska våra kalkylatorer för grundläggande solceller och icke-nätanslutna system.

  Genom att veta den dagliga energiförbrukningen kan solcellspanelens målstorlek beräknas. Självklart bör man som minst räkna med att den dagliga energiförbrukningen ska kunna produceras, med fristående tid inräknat och kompensation för bortfall. Även säkerhetsmarginaler som fastställs av influenser från fall till fall är relevanta. Det finns många faktorer och metoder att räkna med men den nedan har för avsikt att ge dig ett hum till att börja med.

  Beräkning av solcellsproduktionen
  Alla icke-nätanslutna system är olika och varje plats bjuder på olika utmaningar och olika solcellsproduktion, så beräkningen av solceller handlar om lokal och praktisk erfarenhet. Det är därför som vårt globala nätverk av auktoriserade installatörer är utbildade med 45 års expertis och de väljs noggrant ut tack vare sin (lokala) kunskap och servicekvalitet. Använd vår DC-kalkylator Använd vår kalkylator för icke-nätanslutna system Fråga din lokala installatör

  Daglig energiförbrukning * (1 + systemborfall) / genomsnitt av året-runt-soltopptimmar*fallspecifika influenser = Storlek på icke-nätansluten solcellspanel.

  Solstrålningen varierar baserat på det geografiska läget och årstiden. Använd vår solcellskalkylator för att få ett hum om din lokala solstrålningsfaktor.

  Proffsens val

  En hybrid AC-solcellsväxelriktare på 30 kVA kombinerad med en DC-solcellsväxelriktare på 8 kVA. The power profile of this system is characterised by its relatively large day-time consumption of 80kWh together with a significant night-time power requirement of 30kWh. Power from a 8kVA DC-coupled solar array generating ±32kWh per day is harvested by 2 MPPT SmartSolar MPPT 250/70 VE.Can units to charge the battery bank with an extremely high efficiency of 99%. When the batteries are full, they provide the energy to help power the loads through the Quattro inverter.

  För att försörja dagtidsförbrukarna boostas den sammanlagda kapaciteten med ytterligare en 30 kVA AC-kopplad solcellspanel, som skördas av en Fronius 27 kW Eco AC-solcellsväxelriktare, som i realtid direkt omvandlar solcellsproduktionen till energi som går att konsumera och hjälper till att minska onödig användning av batteribanken, vilket i sig ökar batteriets livslängd. När solcellsproduktionen sjunker kompletterar Quattro smidigt AC-växelriktaren med energi från DC-solcellspanelen och/eller batteribanken. Överskottssolcellsenergi från AC-panelen används för att ladda batteribanken genom AC-ingångsporten på Quattro-växelriktare/laddaren.

 • 04

  När ska man välja en AC-solcellsväxelriktare eller en DC-solcellsväxelriktare, eller båda?

  Ett val måste göras vad gäller de olika teknikerna för att omvandla solenergi till energi som kan konsumeras. DC- eller AC-kopplad solcellsenergi eller i en hybridmodell med båda.

  DC-kopplade solceller eller DC-solcellsväxelriktare
  AC-kopplade solceller eller AC-solcellsväxelriktare
  DC solar chargers have a very high 98% efficiency from panel to the battery bank, which makes DC the excellent choice when most energy needs to be stored in the battery banks for the night consumers. Through an inverter such as the Quattro, day time consumers can be powered as well (inverter efficiencies of ±96% need to be taken into account). Victron Energy Solar chargers can bring (fully) depleted battery banks back to normal to automatically resume operations. This is critically important in lithium batteries, where self discharge loads can permanently destroy a battery.
  AC-kopplade solceller eller AC-solcellsväxelriktare
  AC solar inverters have a ±94% efficiency from panel directly to their AC output, which makes them more efficient to directly power heavy daytime-only consumers such as air conditioning or heavy kitchen/ office appliances and thus helps to increase the sustained and total kW power that the system can supply. Using AC-PV as the only charging source for the battery bank is not recommended due to efficiency and fail-safe reasons: AC-PV requires a grid to (re)start, which is why it cannot start itself when batteries are empty.

  Valet av teknik beror på många faktorer och en av de huvudsakliga är om topparna i energiförbrukning förväntas ske på dagen eller under natten (eller båda). Som en god praxis för större system som kräver en betydande mängd energi under både dagen och natten används ofta en hybridkombination av både AC-solcellsväxelriktare och DC-solcellsväxelriktare, för att komma åt fördelarna med båda. Victron Energy är vida känt för sin goda integration av tredje parts solcellsväxelriktare såsom Fronius.

  Den lägsta totala produktionen från en panel med endast DC-solcellsväxelriktare måste vara lika med den totala dagliga förbrukningen (24 tim) och dess bortfall, beräknat med det genomsnittliga antalet tillgängliga soltimmar.

  Endast DC-solcellsväxelriktare

  Solcellsladdare baserade på DC-solcellsväxelriktare är mycket mer effektiva för laddning av batteribanker jämfört med AC-solcellsväxelriktare.

  På dagtid laddas batterierna effektivt upp för nattförbrukarna och samtidigt försörjs dagtidsförbrukarna till största del av energi från solcellspanelen, genom solcellsladdaren och växelriktare/laddaren. När solcellsproduktionen minskas tas energi från batteribanken för att försörja belastningarna.

  För små till medelstora system är DC-solcellsväxelriktare standardvalet. De kan även försörja större icke-nätanslutna system så länge som solcellspanelerna och solcellsladdningsregulatorerna kan placeras nära batteribanken och växelriktarna. DC kräver tjockare kablar och är begränsad i längd på grund av energibortfall. Detta är inte alltid praktiskt, särskilt när takutrymmet är begränsat.

  I större system med betydande dagtidsförbrukare i ett system är en hybriduppsättning en bra och varaktig nätfri tillämpning.

  Hybrid: AC-solcellsväxelriktare och DC-solcellsväxelriktare i kombination

  En kombination av AC-solcellsväxelriktare och DC-solcellsväxelriktare används när det finns stora dagstidsförbrukare och en del av belastningarna måste försörjas under natten.

  AC-solcellsväxelriktare tar hand om dagtidsbelastningarna och använder överskottsenergin för att ladda batterierna, DC-solcellsväxelriktare används för effektiv batteriladdning och dess överskottsenergi kan användas för att försörja belastningarna. Om belastningarna vid något tillfälle överstiger energin som finns tillgänglig från AC-solcellsväxelriktarna, tillhandahåller Quattro-växelriktarna skillnaden från batterilagringen eller så kan till och med generatorn startas automatiskt.

  For off-grid systems with AC-solar inverters we always recommend to include a DC-array for efficient battery charging, but also to bring the system backup automatically in case the battery bank is completely empty. AC inverters cannot start themselves when there isn’t a grid present. A DC array can charge the batteries, which will reactivate the Victron inverters to create the grid. With a grid present, the AC-PV inverter will also come back online automatically.

  Storleken på AC-solcellspanelen är avsedd för att försörja de sammanlagda jämlöpande dagtidsbelastningarna såsom luftkonditionering, tvättmaskin och köksutrustning. Storleken på AC-solcellsväxelriktaren är avsedd för att försörja de genomsnittliga belastningarna. Storleken på DC-panelen är avsedd för att effektivt ladda batteribanken som försörjer förbrukarna på natten.

  Proffsens val

 • 06

  Hur kan jag (på distans) styra mitt system, förhindra problem och hantera tredje parts batteribanker?

  GX-enheter är en installations kommunikationscentrum och ger dig perfekt kontroll över alla systemkomponenter och maximerar deras prestanda, oberoende av var du befinner dig. De är även nödvändiga för att integrera en litium batteribank från tredje part.

  Alltid med perfekt kontroll

  Genom vår kostnadsfria app VictronConnect och Victron Energys fjärrövervakningsportal eller en bärbar dator kan du kontrollera systemet både lokalt och på distans. Övervaka batteriets laddningsstatus, energiförbrukning, energiupptagning från solceller, generator och huvudnätet, eller kontroll av generatortanknivåer och mätning av temperatur. Fånga upp potentiella problem tidigt genom att programmera varningar och larm för att förhindra definitiva systemfel.

  För att lägga till ytterligare fjärranslutningsbarhet kan GX-enheten gå med i en befintlig WiFi-anslutning. I annat fall kan en GX LTE 4G tillhandahålla en mobil internetanslutning för systemet och anslutning till VRM-portalen Det fungerar på 2G-, 3G- och 4G-nät. Mindre system utan GX kan använda GlobalLink 520. Den ansluter två VE.Direct-aktiverade enheter till VRM utan månadsavgifter eller abonnemang under de första fem åren.

  När du använder en stödd litiumbank från tredje part är det obligatoriskt med en GX-enhet, såsom Cerbo GX eller växelriktare/laddarmodeller som har inbyggd GX-funktion. GX-enheten, som är integrerad via ett CAN-bus-gränssnitt, ansluter till batteribankens BMS och används för att ställa in, hantera laddnings- och urladdningsgränser och för att utbyta felkoder och information om laddningsstatus. Allt för att göra så att batteribanken fungerar perfekt tillsammans med det större Victron Energy-systemet.
  Victron Energy är känt för att stödja kontraktstillverkare av litiumbatterier. Stora ansträngningar görs för att säkerställa en djupgående och problemfri integration med andra märken såsom BG Energy, Freedom Won; BYD och Pylontech så att de fungerar smidigt med Victron GX-utrustning. Fråga din lokala auktoriserade installatör för rekommendationer. Kontrollera vilka märken som stöds Fråga din lokala installatör

  Proffsens val

  Cerbo GX, GX Touch och GX LTE 4G The Cerbo GX maximises the performance of your systems components in real-time and keeps them in perfect tune. Its optional GX Touch screen is perfect for systems built into a neat cabinet or a hard to reach place, showing the system status at a glance. The GX LTE 4G ensures the resort’s management and their local Victron installer can receive live alerts from VRM and follow up on warnings.
 • 06

  Kräver det här systemet en generator?

  The system has a fairly large solar array and battery bank to prevent power outages year-round. Since the vegetables will survive without a day of power, it is not seen as business critical compared to a fish-farm for instance. With data insights from VRM this can be closely monitored and if the need for a generator arises, the Quattro’s second AC input ports easily accept AC input power from a generator and auto start/stop rules can easily be set.

Det verkar som att din webbläsare inte stöder den senaste tekniken. Du bör använda en modern webbläsare för att kunna se det här avsnittet ordentligt.

Systemdiagram

för ett litiumbatteribaserat system

Hur översätts systemdesignfaktorerna till ett robust system?

Laddar

AC-enheter (enfas)

Varje ”hushålls”-apparat eller ”tungt verktyg” som du skulle förvänta dig hemma eller på jobbet hittar du även i fristående energisystem. Alla dessa enheter behöver växelström (230 V eller 110 V) för att fungera.

Vissa av dessa enheter såsom datorer kan vara känsliga för kvaliteten på den inverterade strömmen (dålig land- eller generatorström från Ac-ingången kan påverka dess kvalitet negativt). Motordriven eller värmealstrande utrustning kan kräva en hög ström vid uppstart. Alla våra växelriktarprodukter producerar en ren sinusvåg, även när kvaliteten på AC-ingången är mindre bra, vilket säkerställer att känsliga belastningar kan förses med ström och kan åtnjuta en toppeffekt på i stort sett två gånger växelriktarens märkeffekt för att förse även de tyngsta belastningarna, eller i princip vilken belastning som helst, utan problem.

En rekommendation vore att arbeta med anordningar av energiklass A+ eller önskvärt ännu högre (A+++) för att minimera användningen av elektrisk energi, särskilt för större förbrukare (kyl, inverterande luftkonditioneringsapparater och välj LED-lampor).

Exempel på AC-enheter:

 • Heavy duty tools such as a drilling machine or a jigsaw
 • Computers
 • Phone chargers
 • Fridge and freezer
 • Lights
 • Coffee machine
 • Microwave
 • or basically any AC powered device you can think of

Cerbo GX & GX Touch 50

Victron Energy Cerbo GX är kommunikationscentralen för ditt systems installation, som gör det möjligt för dig att alltid ha perfekt kontroll var än du befinner dig och det maximerar prestandan. Tillvalet GX Touch 50 är ett följeslagare till Cerbo GX och dess pekskärm på fem tum ger dig en direkt översikt av ditt system och gör det möjligt att ändra inställningar på ett ögonblick.

Direktövervakning av batteriets laddningsstatus, energiförbrukning, energiupptagning från solceller, generator och huvudnätet, eller kontroll av tanknivåer och mätning av temperatur. Du kan enkelt styra strömbegränsningen av landströmsingången, (auto-) starta/stoppa generatorer eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Ändra inställningar för att optimera systemet, följ upp larm, genomför diagnoser och lös utmaningar på distans med den kostnadsfria portalen Victron Remote Management (VRM).

Cerbo GX är ett visuellt system som är enkelt att använda och som omvandlar varje energiutmaning till en lätt och ledig erfarenhet. Du ansluter enkelt via vår Victron Remote Management (VRM)-portal, eller får tillgång direkt genom att använda tillvalsskärmen GX Touch 50, en MFD-skärm eller vår app VictronConnect eftersom den är Bluetooth-anpassad.

För att integrerar en batteribank från tredje part krävs en GX-enhet såsom Cerbo GX för att hantera laddnings- och urladdningsgränser, för att utbyte felkoder och information om laddningsstatus med det större Victron-systemet.

Se våra GX-enheter

GX 4G-moduler

En GX 4G-modul lägger till mobil internetanslutning till ditt Victron Energy-system. När ditt system är inom räckhåll för ett 4G-nät skickar det data till VRM-webbsidan och du kan övervaka systemet från din smarttelefon. Modulen lägger även till GPS-spårning, spelar in dina resor och sätter upp ett geostaket runt installationen. Du får en avisering via e-post när systemet hamnar utanför geostaketsområdet.

Victron Energy erbjuder flera 4G-moduler och modemet GlobalLink 520 som fungerar utan månadsavgifter eller abonnemang under de första fem åren, samt flera 4G-moduler. Se våra 4G-modem Se vårt GlobalLink 520

Växelriktare/laddare

Växelriktare/laddare omvandlar DC-effekt från batterierna till AC-effekt och förser anordningar eller tunga verktyg med 230 V (eller 110 V på andra marknader) på ett säkert sätt. Deras inbyggda laddare använder nät-, land- eller generatorström och använder de bästa anpassningsbara laddningsalgoritmerna för alla dina typer av batterier.

Alla Victron Energys växelriktare/laddare är utvecklade för att användas professionellt, de är kända för att vara extremt motståndskraftiga och de bygger på årtionden av fälterfarenhet i de mest krävande omständigheterna. Våra extremt motståndskraftiga växelriktare/laddare är det bästa valet när både invertering och laddning från AC-ingångar (såsom land- eller nätström, generatorer eller AC-solcellsväxelriktare) krävs. Deras anslutningsalternativ och djupa konfigurationsinställningar gör det möjligt att klara av de svåraste utmaningarna.

Victron Energys växelriktare/laddare levereras med en handfull enastående funktioner:

 • PowerControl: automatiskt hantering av batteriladdning för att förhindra en överbelastning av generatorn eller landström.
 • PowerAssist: använder batteriet som en buffert för att assistera landströmmen under höga effektkrav.
 • Perfekt energi: känsliga enheter fungerar smidigt med ren sinusvågsteknik, även när AC-ingångskällorna inte producerar en ren AC-ström. Victrons växelriktare/laddare jämnas ut dessa problem och omvandlar dålig energi till perfekt energi.
 • UPS-funktion: säkerställer att landström kan kopplas (från) utan att orsaka avbrott tack vare den smidiga växlingen.
 • Hög toppeffekt: använd motoriserad utrustning utan överhettning och alla belastningar är problemfria.
 • Låg egenförbrukning
 • Den inbyggda laddaren levereras med flera anpassningsbara laddningsalgoritmer för att individuellt ladda start- och servicebatteriet, vilket ger ett strålande serviceliv som resultat.
 • Modeller med två AC-ingångar säkerställer att ström kan komma från flera strömkällor, såsom land-, nät- eller generatorström.

Vårt breda utbud av modeller gör det enkelt att på ett effektivt sätt matcha rätt växelriktare/laddare med dina krav. Kompakta modeller finns tillgängliga om det finns begränsat utrymme. Större modeller kan förse industriella anordningar och i princip obegränsad energi kan förses genom parallell- eller trefasdrift. Se alla våra växelriktare/laddare

Växelriktare

Växelriktare omvandlar DC-effekt från batterierna till AC-effekt och förser alla slags anordningar eller tunga verktyg med 230 V (eller 110 V på andra marknader) på ett säkert sätt.

Alla Victron Energys växelriktare är utvecklade för att användas professionellt och de är kända för att vara extremt motståndskraftiga även i de mest krävande omständigheterna. Den inbyggda tekniken med rena sinusvågor förser på ett säkert sätt elektroniska enheter, såsom datorer, med ström och deras höga toppeffektskapacitet tillåter höga uppstartningsströmmar från tunga verktyg så att du kan förse alla belastningar med ström utan problem. Deras höga effektivitet och ultralåg egenförbrukning säkerställer att lagrad energi kan användas för att på ett effektivt sätt förse förbrukarna med ström, istället för att vara tvungen att räkna med stora marginaler för att kompensera för energiförluster.

Större modeller kan förse industriella anordningar och i prinicip obegränsad energi kan förses genom parallell- eller trefasdrift. Andra modeller levereras med inbyggda laddare (växelriktare/laddare) som kan användas när laddning från landström- eller generator-AC-källor är nödvändig. Vad du än behöver gör vårt stora utbud det enkelt att välja rätt växelriktare för din tillämpning, vilket besparar dig kostnaden att behöva köpa en större.

Se alla våra växelriktare Se alla våra växelriktare/laddare

AC solcellsväxelriktare

AC-solcellsväxelriktare inverterar energi från solcellspaneler direkt till en användbar AC-utgång. De har oftast en ganska hög verkningsgrad från panel direkt till sin AC-utgång, vilket gör dem mer effektiva för att direkt försörja tunga dagtidsförbrukare såsom luftkonditionering eller tunga köks- eller kontorsutrustningar och hjälper därmed till med att öka den ihållande och totala kW-energin som systemet kan tillhandahålla.

For off-grid systems with AC-solar inverters we always recommend to include a DC solar array for more efficient battery charging, but also to bring the system backup automatically in case the battery bank is completely empty. AC inverters cannot start themselves when there isn’t a grid present. In a rare case of a depleted battery bank, a DC array can charge the batteries, which will reactivate the Victron inverters to create the grid. With a grid present, the AC-PV inverter will also come back online automatically.

Därför används en kombination av AC-solcellsväxelriktare och DC-solcellsväxelriktare när det finns stora dagstidsförbrukare och en del av belastningarna måste försörjas under natten. När solcellsproduktionen sjunker kompletterar växelriktare/laddaren smidigt AC-växelriktaren med energi från DC-solcellspanelen och/eller batteribanken. Överskottssolcellsenergi från AC-panelen används för att ladda batteribanken genom AC-ingångsportarna genom att använda Victron växelriktare/laddarna.

Stora ansträngningar har gjorts för att säkerställa en djupgående och problemfri integration med en lång lista av tredje parts reglerade AC-solcellstillverkare. AC solcellsväxelriktare stöds direkt efter att en programvaruassistent har installerats på våra växelriktare.

Servicebatterier

The service battery, also called a house battery or battery bank, stores power for the system's consumers, providing autonomous power especially for moments when input power sources aren’t (fully) available.

Victron Energy erbjuder flera olika sorters batteritekniker och alla är utformade för professionell användning, pålitlighet och långt serviceliv i de mest krävande miljöerna. De har en världsomspännande garanti på två år och våra datablad ger en rättvis bild av prestanda och förväntade livscykler vilket gör att du slipper oväntade investeringsöverraskningar längs vägen.

Victron Energy erbjuder även full flexibilitet när det gäller att välja den ”bästa” icke-nätanslutna batteribanken. Ett stort antal välstödda tredje parts litiumbatterier kan enkelt integreras genom att använda en obligatorisk GX-enhet. Denna flexibilitet gör det möjligt för våra kunder att på ett perfekt sätt möta sina icke-anslutna behov för just deras unika energisituation. Om du arbetar med märken som ej stöds krävs en batteriövervakare från Victron Energy för att föra över korrekta avläsningar av laddningsstatusen till det större systemet.

Även om det finns flera tekniker att välja mellan står det huvudsakliga valet mellan blysyra och litium vilket i huvudsak beror på förväntningarna på prestanda, kostnad-per-cykel och fysiska aspekter (storlek/vikt).

 • Välja blysyra när:
 • Sporadisk användning
 • Lägre inköpskostnad
 • Vikt och utrymme är inte ett problem
 • Normal laddning
 • Välj litium när:
 • Intensivt dagligt behov
 • Lägre kostnad per cykel
 • Vikt och utrymme måste beaktas
 • Supersnabb laddning

Det ovan nämnda är en kort sammanfattning av 45 års expertis inom batteriutveckling, se vår djupgående förklaring för mer information.

Djupdykning Litium eller blysyra Kontrollera vilka tredje parts batteribanker som stöds Se vårt stora utbud av batterier

Solcellsladdare

En solcellsladdare samlar energi från dina solcellspaneler och lagrar den i dina batterier. Genom att använda den senaste och snabbaste tekniken maximerar våra solcellsladdare den här energiskörden och driver den på ett intelligent sätt för att uppnå fulladdning på kortast möjliga tid samtidigt som den bevarar batteriernas hälsa, säkerställer bättre prestanda ... och ett längre liv.

I de flesta fall förändras ljusintensiteten på solcellspaneler hela tiden, vilket påverar deras prestanda. Victrons solcellsregulatorer använder ultrasnabba MPPT för att klämma ur upp till 30 % mer energi från dina paneler.

Mindre modeller har en intelligent belastningsutgång som förhindrar skada orsakad av helt urladdade batterier. Smarta modeller möjliggör för solcellsskörden att spåras och analyseras genom den kostnadsfria appen VictronConnect. Andra uppkopplingsalternativ möjliggör en fjärranslutning via vår VRM-portal. För större system kan solcellsladdare synkroniseras så att de agerar som en stor och väldigt effektiv laddare. För system med stora seriekopplade solcellspaneler som laddar 48 V batteribanker finns högspänningsmodeller tillgängliga.

Se vår solcellskalkylator för att räkna ut storleken på solcellspaneler och välja en MPPT-laddare.

Solcellspaneler

Solcellspaneler fångar energin från solljuset och skickar den vidare till en solcellsladdningsregulator som lagrar den energin i systemets batteribank. Genom att lägga till solcellspaneler till ditt system får du gratis energi, självständighet från nätet och det tillåter dig att minska eller eliminera behovet av högljudda, bränsleförbrukande och underhållskrävande generatorer.

Victron Energy erbjuder ett stort sortiment av högeffektiva solcellspaneler som har exceptionellt låg-ljus prestanda och hög känslighet för ljus tvärs över hela solcellsspektrat, vilket gör dem till ett perfekt val för alla system. Victron Energys solcellspaneler uppfyller de strängaste säkerhetskraven och tack vare deras begränsade garanti slipper du överraskningar längs vägen.

Se alla våra solcellspanelerl

VictronConnect

Alla Victron Energy smarta produkter kan övervakas och styras direkt från din handflata. Anslut bara appen VictronConnect via Bluetooth och du får direktåtkomst till ditt systems prestandadata. Du kan även enkelt ändra inställningar, stänga av eller slå på enheter och mycket mer.

Icke-smarta enheter med en VE.Direct-port kan också bli smarta, genom användning av VE.Direct Bluetooth Smart dongle

Det är även möjligt att övervaka och styra ditt system på distans. Funktionen VictronConnect-Remote gör det möjligt att få fjärråtkomst till Victron-produkter med ett VE.Direct-gränssnitt genom en GX-produkt, via VRM-onlineportalen. Denna kraftfulla funktion tillåter komplett produktkonfigurering och övervakning från i princip vilken plats som helst i världen genom att använda appen VictronConnect. Upplevelsen av användargränssnittet är precis som om produkterna vore anslutna lokalt med Bluetooth eller ett kopplat VE.Direct till USB-gränssnitt.

Se vad appen VictronConnect kan göra Se våra GX-enheter

VRM - Victron Remote Management

Övervaka och styr

Övervaka och styr dina system från Victron Energy var du än befinner dig och fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och larm. Med VRM har du alltid perfekt kontroll var du än befinner dig.

VRM fungerar med en GX-enhet såsom Cerbo GX med internetanslutning, GlobalLink 520 eller GSM LTE 4G för mindre system.

Övervakning

Övervaka batteriets laddningsstatus, energiförbrukning och energiskörd från solceller, generator och huvudnätet i realtid. Optimera energiskörden och användningen med historiktabeller och detaljerade analyser. Fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och följ upp larm för att förhindra definitiva systemfel.

Styrning

Du kan enkelt styra strömbegränsningen av landströmsingången, slå på växelriktaren, (auto-) starta/stoppa generatorerna eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Med VRM kan du ändra alla inställningar, följa upp larm, genomföra testdiagnoser och lösa utmaningar var du än befinner dig.

Se alla våra GX-enheter

Fråga ditt lokala Victron-proffs.

Alla icke-nätanslutna system är olika och olika platser innebär unika utmaningar. Det är anledningen till varför auktoriserade Victron Energy-proffs är utbildade med den högsta nivån av kunskap. Deras lokala expertis är avgörande. Alla variabler måste beaktas med hänsyn till det lokala klimatet och den lokala kostnaden för solcellspaneler, batteribanker osv. De känner ett stort ansvar för att alltid rekommendera den rätta lösningen och att göra allt de kan för att ge sinnesro i många år framöver.
Always feel free to ask your local Victron Energy Professional
Victron-proffs som står bredvid en bil med Victron-utrustning

Varför Victron Energy?

It’s not one thing that makes it all work.

Our modular, robust and connected off-grid systems have been proven to deliver unequalled reliability time and time again, even in the harshest of climates. But it’s our unique combination of up-to-date hard- and software, intelligent monitoring Apps, the network of highly trained Authorised professionals and widespread repair centres that turns a Victron Energy system into an unbeatable system, that is Powered by know-how.

Ikon för 45 år Victron Energy
Litiumbatteri

Varför Victron Energy?

Pålitlighet ger långa servicelivscykler.

When making power supply investment decisions, calculations purely based on price can be deceptive. Their true performance and expected service life cycle are equally important. Good thing Victron Energy equipment lives up to their specifications, both in terms of performance and expected life cycle (when used as designed). Our 5 or 10 year warranty and fair and fast repair policies mean your investments are protected and under most circumstances, won’t let you down.

Ambulans

Varför Victron Energy?

Hur verkningsgrad omvandlas till en betydelsefull kostnadseffektivitet.

With battery based power systems, efficiency is always key to providing great levels of cost-effectiveness. From our incredibly efficient SmartSolar Charge Controllers to the way our inverter/chargers can provide a super efficient Energy Storage or off-grid system, or how complete systems are optimised by our GX devices: with a Blue Power system you can be sure that all the details are thought through and that our products live up to their (efficient) specifications. This, combined with our reputation for extreme resilience and expected life cycles, translates into cost-effective solutions, especially when compared to ‘cheaper’ options.

års garanti
Victron-proffs visar en kund appen VictronConnect

Varför Victron Energy?

Ren energi Nya verksamheter.

Genom att ersätta generatorer med solcellsenergi som den huvudsakliga energikällan ökas energisäkerheten, underhållet minskas och de sammanlagda energikostnaderna sänks till en brytpunkt där oberoende energisystem öppnar upp för en helt ny generation av företagsmodeller. Genom att tillhandahålla hållbar energi i stor skala finns nya affärsmöjligheter inom nära räckhåll, även på avlägsna platser där det inte finns något nät överhuvudtaget. Fiskodlingar eller hela fabriker och resorter kan startas upp eller omvandlas, var som helst där det behövs. De positiva sociala och ekonomiska fördelarna är påtagliga och omfattande och med Victron Energy kan du försörja helheten.

Victron-proffs som står bredvid Victron-utrustning bak i en bil

Varför Victron Energy?

Reserv- och icke-nätanslutna system som drivs av kunskap.

Our global network of ±1000 highly trained distributors, installers and service partners are always on hand to help. From stock advice, installation recommendations, after-care and technical support. With the Victron Energy team, their partners and lively community you can always be sure the power of know-how is by your side.

Tack vare feedback från våra kunder samt delning av data och kunskap förnyar vi oss dygnet runt. Vi drivs av kunskap, det håller oss och våra användare i gång vilket säkerställer ett bekymmersfritt nätlöst liv under många år framöver.

Kolla in vår gemenskap Se hur vi lever bekymmersfritt utan nät
Motor driven av
Pilsymbol
Anslut till vår
nätfria kunskap Besök vår blogg

Det verkar som att din webbläsare inte stöder den senaste tekniken. Du bör använda en modern webbläsare för att kunna se det här avsnittet ordentligt.

Batterikompatibilitet

Se vilka reglerade batterier som kan integreras smidigt

Ladda ner vår broschyr om icke-nätanslutna, reserv och ösystem
Ladda ner symbol
Energilagringssystem

Kolla vår ESS-design- och installationsmanual.

Visa mer Carret icon
Robust växelriktare/laddare

MultiPlus-II GX växelriktare/laddare med inbyggd anslutningsbarhet

Teknisk information

Koppla rätt med Wiring Unlimited

Systemplaneringsverktyg

Gör en grovberäkning av din solcellspanel, batteristorlek och växelriktarstorlek.

SmartSolar MPPT RS 48V

Vår senaste högspännings-MPPT för stora solcellspaneler omdefinierar MPPT-solcellsladdare.

Exempellösningar från våra partner

Besök vår blogg

Fråga din lokala Victron-återförsäljare

Har du en fråga om en produkt eller vill du få ett system installerat på plats? Din lokala Victron-återförsäljare är utbildade för att omvandla dina exakta behov till robusta lösningar.

Räkna med vår världsomfattande service

Tack vare hjälpen från ett noga utvalt och välutbildat globalt nätverk av auktoriserade återförsäljare kan våra kunder räkna med en snabb service och vårt stora världsomspännande reparationsnätverk som täcker även de mest avlägsna områdena med snabbt service.