Fälttest: Solcellsmoduler

En verklig jämförelse mellan Mono, Poly, PERC och Dual solcellsmoduler.

Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
S
Total solcellsproduktion: --
E
Total solcellsproduktion: --
W
Rumänien
--
--
Installationsdatum: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Strålning

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Icke-nätanslutet: liten klinik

Power security increased… by the sun!

Små kliniker i det mest extrema omgivningarna måste ofta klara sig utan ett elnät. De är istället ofta beroende av generatorer. Men det är komplicerat att nå ut med bränsle till dessa platser, det kostar mycket och kan nästan kräva ett underhållsjobb på heltid för att hålla generatorerna i gång. Som tur finns en grön och mer pålitlig hybridlösning med solceller tillgänglig. Behovet av att förlita sig på generatorström hör nu till det förflutna samtidigt som du minskar dina bränsleräkningar och uppgraderar energisäkerheten.

Reliable equipment and proper installation are obviously important, but just as important is to minimise the system's maintenance, since it is expensive to fly engineers to the location. With Victron Remote Monitoring end-users and installers always stay in the know, so they can prevent issues or definitive system failure. As some remote areas can get up to 70 lightning strikes/km²/year, sufficient surge protection is key along with the ability to move fast when things go wrong. This is why our large, worldwide repair network covers even the most remote areas with a fast service.

Pålitlig energi utan avbrott

för en avlägsen klinik

Remote clinics come in many sizes, but most of the smaller ones don’t have operation rooms. Their power requirement is relatively low but critically important. In this example, the most critical appliance is the vaccine fridge, which runs 24/7 to provide a stable uniform temperature during storage. Without power, the medicines become useless, with potential for far reaching consequences for the local community. While the clinic is closed, incidental openings for child-birth at night and sterilisation by an autoclave in the early morning need to be powered when the sun isn’t out yet. Let’s go through a few critical considerations to make sure their operations can always continue.

Daglig energiförbrukning

3kWh

Toppeffektskrav

4500W

I det här exemplet

Den dagliga energiförbrukningen beräknas genom att lägga ihop alla dagtidsförbrukare och alla nattetidsförbrukare. Lägg till alla watt från alla förbrukare som används samtidigt för att beräkna vilken toppeffekt som krävs. Se andra viktiga faktorer nedan.

Uppenbara val

Systemdesign

faktorer att ha i åtanke

A walk-through of Design Considerations for an off-grid system for a small clinic.

 • 01

  Varför är växelriktaren RS en bra växelriktare till detta icke-nätanslutna system?

  Våra helt nya RS-modeller av växelriktare är designade för rena solcellsanordningar som inte är anslutna till ett nät, och de kombinerar en växelriktare och en MPPT-solcellsladdningsregulator i ett hölje. Tack vare dess interna spänning på 450 VDC och dess högfrekvensteknik kan solcellsenergin omvandlas till att direkt försörja belastningarna med en enastående verkningsgrad på 96,5 % och samtidigt ladda batteribanken. Växelriktartekniken med rena sinusvågor förser på ett säkert sätt känslig elektronik, såsom datorer och andra belastningar, med ström utan problem. I standarddisplayen visas batteri-, växelriktar- och solcellsladdningsregulatorparametrar och dess smarta funktion gör det möjligt att ställa in och övervaka den med vår kostnadsfria app VictronConnect.
  Victron Energy erbjuder många sortiment för icke-nätanslutna tillämpningar, antingen med separata eller kombinerade alternativ, inklusive våra modeller Phoenix, RS-växelriktare, EasySolar, MultiPlus eller Quattro. Kolla på deras produktsidor eller fråga en Victron Energy-återförsäljare för mer information. Se alla våra växelriktare Se alla våra växelriktare/laddare Se alla våra växelriktare/laddare/mppt

  Proffsens val

  Växelriktare RS 48/6000 230 V Smart Solar: Det här systemet fungerar med batteribanker på 48 V och det har en AC-växelriktarutgångskapacitet på 6 000 Va vid 230 V som har mer än tillräckligt med energi för den här lilla kliniken. Det kan till och med försörja tunga verktyg när underhåll krävs och det har utrymme för framtida behov såsom luftkonditionering. Den låga standby-effekten passar utmärkt för icke-nätanslutna tillämpningar och den är väldigt tyst vid drift. Högspännings-MPPT-solcellsladdningsregulatorn accepterar ett stort antal spänningar från 80 till 450 VDC och kan ladda med 4 000 W, vilket ger fullständig flexibilitet avseende storlek eller uppgradering av solcellspanelen. Växelriktaren i det här exemplet har utrymme för att växa men om energibehovet ökar kan ytterligare en växelriktare installeras parallellt för att uppgradera kapaciteten.
  Alla våra växelriktare är kända för sin extrema motståndskraft i de tuffaste omgivningarna. För installationer installerade i omgivningar med hög temperatur bör du beakta temperaturminskningsfaktorn när du väjer storlek på din växelriktare. Det rekommenderas även att överdimensionera dem något i varma klimat så att de inte konstant arbetar på full kapacitet. Se databladen för mer information
 • 02

  Litium- eller blysyrebatteribank för detta icke-nätanslutna system, av vilken storlek?

  There are many reasons why to choose for either technology. But let’s have a quick glance at the cost-effectiveness and the practical differences.

  Kostnadseffektivitet för litiumbatterier vs blybatterier

  När du väljer en icke-nätansluten batteribank måste du först och främst välja teknik: litium eller blysyra? För icke-nätanslutna tillämpningar har litium snabbt blivit den nya standarden i större (bostads- eller kommersiella) system på grund av prestandaanledningar, men även på grund av den lägre kostnaden per cykel. För mindre system gäller även den lägre kostnaden per cykel men den högre inledande investeringen gör att många överväger blybatterier. Den ständigt pågående nedpressningen av priserna har lett till att vågskålen till förmån för litium för små icke-nätanslutna system har börjat tippa över och i vissa regioner har den redan gjort det.

  Praktiska skillnader mellan litiumbatterier och blybatterier

  Användning av litium i icke-nätanslutna system
  Användning av blysyra i icke-nätanslutna system
  Lithium is the new standard in larger off-grid systems, because of its reliability, performance in high temperatures, optimal scalability, fast (dis)charging abilities (ideal for solar powered applications) and from an investment perspective: a long cycle life which translates into a lower cost-per-cycle compared to lead-acid. Also, it is relatively ‘maintenance free’, which is often seen as a favourable factor in designing reliable solutions, especially for remote installations. Practically they are way lighter and more compact, ideal for cases with space- or weight restrictions.
  Användning av blysyra i icke-nätanslutna system
  Lead-acid battery types also are a viable option; off-grid installations have relied on them for years and many still do. While they offer a lower initial investment, they do require more discipline by it’s end-users, ensuring the system is closely monitored, isn’t discharged too deeply, fully charged regularly, internal battery liquids filled. When this is taken care of, lead-acid based systems do provide a safe and reliable option. Looking at the total life cycle of a system, lead-acid batteries often have a higher cost-per-cycle and these days, in some regions, even a higher upfront investment.

  Victron Energy erbjuder full flexibilitet när det gäller att välja den ”bästa” icke-nätanslutna batteribanken. Utöver vårt eget program av kvalitetsbatterier utgör urvalet även ett antal välrenommerade kontraktstillverkare av litiumbatterier som enkelt kan integreras genom att använda en GX-enhet. Denna flexibilitet gör det möjligt för våra kunder att på ett perfekt sätt möta sina icke-anslutna behov för just deras unika energisituation.

  Check the manufacturer's data sheets for the expected cycle life and see what works in your (business) case. Each manufacturer comes from a different background and each may have it’s pros and cons for your local situation (availability, support, performance in hot/cold climates, installability, pricing, etc). Therefore, feel free to reach out to a nearby Victron Authorised installer and ask for their local know-how.

  Victron Energy är känt för att stödja kontraktstillverkare av litiumbatterier. Stora ansträngningar görs för att säkerställa en djupgående och problemfri integration med andra märken såsom Freedom Won; BYD, Pylontech, MG Energy så att de fungerar smidigt med Victron GX-utrustning. Om du arbetar med märken som ej stöds rekommenderar vi att du använder en batteriövervakare från Victron för att föra över korrekta avläsningar av laddningsstatusen till det större systemet. Fråga din lokala auktoriserade installatör för rekommendationer. Kontrollera vilka märken som stöds Fråga din lokala Victron-installatör

  Proffsens rekommendation

  Freedom Won Lite 10/8 Lithium battery module: This third party Lithium battery bank can provide ±8kWh of usable energy, enough to power the night-time loads and is ready to assist with peak-demands or support the solar array on cloudy days. In this example, it requires 3kWh of energy to power all loads 24/7. To ensure the system never runs out of battery power, it’s now scaled to last ±2,5 days without any solar input, requiring a minimum of 7,5kWh of usable energy. According to spec, this 10kWh battery can provide an average daily discharge up to 80% (8kWh). Due to it’s fast charging capabilities the bank can be fully charged in ±3 sunny hours by the solar array.

 • 03

  Hur mycket solenergi fungerar för det här icke-nätanslutna systemet, med vilken MPPT-regulator?

  Alla icke-nätanslutna system är olika och varje plats medför unika utmaningar. Många variabler måste beaktas såsom belastningar dag- och nattetid, bortfall, modulernas verkningsgrad samt geografiska läge, med avsikt på solstrålning (mängden solljus som kommer på en specifik plats), solcellsmodulernas vinkling och orientering, skugga och smuts eller snö som orsakar bortfall i själva panelen. Även andra faktorer såsom lokala kostnader för solcellsmodulerna, batteribanker och rengöring av solcellspanelen spelar in. Det är anledningen till att varje system är annorlunda och varför det krävs en lokal expert för att designa ett icke-nätanslutet system. Men, för att få en idé kan du kika nedan och utforska våra kalkylatorer för grundläggande solceller och icke-nätanslutna system.

  Genom att veta den dagliga energiförbrukningen kan solcellspanelens målstorlek beräknas. Allra minst bör den dagliga energiförbrukningen kunna produceras och bortfall måste kompenseras. Även säkerhetsmarginaler som fastställs av influenser från fall till fall är relevanta. Det finns många faktorer och metoder att räkna med men den nedan har för avsikt att ge dig ett hum till att börja med.

  Beräkning av solcellsproduktionen
  Alla icke-nätanslutna system är olika och varje plats bjuder på olika utmaningar och olika solcellsproduktion, så beräkningen av solceller handlar om lokal och praktisk erfarenhet. Det är därför som vårt globala nätverk av auktoriserade installatörer är utbildade med 45 års expertis och de väljs noggrant ut tack vare sin (lokala) kunskap och servicekvalitet. Använd vår DC-kalkylator Använd vår kalkylator för icke-nätanslutna system Fråga din lokala installatör
  Solstrålningen varierar baserat på det geografiska läget och årstiden. Använd vår solcellskalkylator för att få ett hum om din lokala solstrålningsfaktor.

  Proffsens val

  4,5 kWp solcellspanel: The Inverter RS high voltage MPPT solar charge controller accepts a wide range of voltages from 80 to 450VDC to a maximum of 4kWp of solar, meaning full flexibility when sizing or upgrading the solar array. In this case, at a minimum the daily energy consumption of 3kWp needs to be compensated. Assuming an insolation factor of an average 4 hours of usable sun per day, this means the daily consumption needs to be produced in 4 hours. However, margins need to be built in to counter inefficiencies of the array in high-temperature environments (often between 25 and 30%) and potential grey moments resulting in a smaller solar yield. Therefore in this case it is better to maximise the array and even slightly oversize the array vs the recommended maximum input of the MPPT controller of the Inverter RS to get maximum system output. A 4,5kWh solar array powers all concurrent loads of the clinic in real time, charges the batteries and offers a fairly large margin to compensate for worst case scenarios as this system doesn’t have a generator. This is possible as this particular location receives a sufficient solar yield all year round.
  4,5kWp
  Solcellspanelskapacitet
  30%
  Minskningsfaktor
  4x
  Insolationsfaktor
  12,6kWh
  Genomsnittlig solcellsproduktion
  4,5 kWp solcellspanelskapacitet X 0,7 % (-30 %) minskningsfaktor X 4 insolationfaktor = 12,6 kWh genomsnittlig solcellsproduktion jämfört med en daglig energiförbrukning på 3 kWp.
  Oversizing solar capacity vs. the daily consumption comes with several advantages: it can charge the battery bank very fast (in ±3 sunny hours) and it allows the solar panels to be cleaned less regularly.
  När du ska beräkna storlek och konfigurering av hela solcellspanelen måste du även ta med solcellsmodulernas temperaturkoefficient i beräkningen. Lägre temperaturer (exempelvis tidigt på morgonen) kan orsaka en ökning av solcellsmodulernas spänning. Den maximal solcellstomgångsspänningen för MPPT får dock inte överstigas. Kolla tillverkarens datablad för mer information.
 • 04

  Hur kan jag arbeta med en generator och växelriktaren RS?

  Många kunder har kanske redan en reservgenerator på plats som de fullständigt förlitar sig på vid strömavbrott. Med ett solcellsbaserat system kan du nu blir mycket mindre beroende av dessa högljudda, bränsleslukande, underhållskrävande förorenarna, eller till och med slippa dem helt i vissa fall.

  Proffsens val

  In this case, it was possible to work without a generator by oversizing the solar array and the battery bank (see these topics). In other cases, for instance at locations where the sun isn’t shining all year round, there still might be a need for a generator (new or existing). In that case, a battery charger can be added to the generator, to charge the Lithium battery bank directly. Through the GX device and the BMS of the Lithium battery bank, the generator and charger can be controlled, based on the state of charge and error status. Each off-grid case is different, consult an authorised local Victron Energy installer to create a plan that works for you.
 • 05

  Hur kan jag (på distans) styra mitt system, förhindra problem och hantera tredje parts batteribanker?

  GX-enheter är en installations kommunikationscentrum och ger dig perfekt kontroll över alla systemkomponenter och maximerar deras prestanda, oberoende av var du befinner dig. De är även nödvändiga för att integrera en litium batteribank från tredje part.

  Alltid med perfekt kontroll

  Genom vår kostnadsfria app VictronConnect och Victron Energys fjärrövervakningsportal eller en bärbar dator kan du kontrollera systemet både lokalt och på distans. Övervaka batteriets laddningsstatus, energiförbrukning, energiupptagning från solceller, generator och huvudnätet, eller kontroll av generatortanknivåer och mätning av temperatur. Fånga upp potentiella problem tidigt genom att programmera varningar och larm för att förhindra definitiva systemfel.

  För att lägga till ytterligare fjärranslutningsbarhet kan GX-enheten gå med i en befintlig WiFi-anslutning. I annat fall kan en GX LTE 4G tillhandahålla en mobil internetanslutning för systemet och anslutning till VRM-portalen Det fungerar på 2G-, 3G- och 4G-nät. Mindre system utan GX kan använda GlobalLink 520. Den ansluter två VE.Direct-aktiverade enheter till VRM utan månadsavgifter eller abonnemang under de första fem åren.

  GX-enheter styr tredje parts litiumbatteribanker
  När du använder en stödd litiumbank från tredje part är det obligatoriskt med en GX-enhet, såsom Cerbo GX eller växelriktare/laddarmodeller som har inbyggd GX-funktion. GX-enheten, som är integrerad via ett CAN-bus-gränssnitt, ansluter till batteribankens BMS och används för att ställa in, hantera laddnings- och urladdningsgränser och för att utbyta felkoder och information om laddningsstatus. Allt för att göra så att batteribanken fungerar perfekt tillsammans med det större Victron Energy-systemet.
  Victron Energy är känt för att stödja kontraktstillverkare av litiumbatterier. Stora ansträngningar görs för att säkerställa en djupgående och problemfri integration med andra märken såsom BG Energy, Freedom Won; BYD och Pylontech så att de fungerar smidigt med Victron GX-utrustning. Fråga din lokala auktoriserade installatör för rekommendationer. Kontrollera vilka märken som stöds Fråga din lokala installatör

  Proffsens val

  Cerbo GX, GX Touch och GX LTE 4G The Cerbo GX maximises the performance of your systems components in real-time and keeps them in perfect tune. Its optional GX Touch screen is perfect for systems built into a neat cabinet or a hard to reach place, showing the system status at a glance. The GX LTE 4G ensures the clinic’s management and their local Victron installer can receive live alerts from VRM and follow up on warnings.

Det verkar som att din webbläsare inte stöder den senaste tekniken. Du bör använda en modern webbläsare för att kunna se det här avsnittet ordentligt.

Systemspecifikationer

för ett litiumbaserat system

Hur översätts systemdesignfaktorerna till ett robust system?

Lägga till generator
System med generator
Laddar

AC-enheter (enfas)

Varje ”hushålls”-apparat eller ”tungt verktyg” som du skulle förvänta dig hemma eller på jobbet hittar du även i fristående energisystem. Alla dessa enheter behöver växelström (230 V eller 110 V) för att fungera.

Vissa av dessa enheter såsom datorer kan vara känsliga för kvaliteten på den inverterade strömmen (dålig land- eller generatorström från Ac-ingången kan påverka dess kvalitet negativt). Motordriven eller värmealstrande utrustning kan kräva en hög ström vid uppstart. Alla våra växelriktarprodukter producerar en ren sinusvåg, även när kvaliteten på AC-ingången är mindre bra, vilket säkerställer att känsliga belastningar kan förses med ström och kan åtnjuta en toppeffekt på i stort sett två gånger växelriktarens märkeffekt för att förse även de tyngsta belastningarna, eller i princip vilken belastning som helst, utan problem.

En rekommendation vore att arbeta med anordningar av energiklass A+ eller önskvärt ännu högre (A+++) för att minimera användningen av elektrisk energi, särskilt för större förbrukare (kyl, inverterande luftkonditioneringsapparater och välj LED-lampor).

Exempel på AC-enheter:

 • Heavy duty tools such as a drilling machine or a jigsaw
 • Computers
 • Phone chargers
 • Fridge and freezer
 • Lights
 • Coffee machine
 • Microwave
 • or basically any AC powered device you can think of

Cerbo GX & GX Touch 50

Victron Energy Cerbo GX är kommunikationscentralen för ditt systems installation, som gör det möjligt för dig att alltid ha perfekt kontroll var än du befinner dig och det maximerar prestandan. Tillvalet GX Touch 50 är ett följeslagare till Cerbo GX och dess pekskärm på fem tum ger dig en direkt översikt av ditt system och gör det möjligt att ändra inställningar på ett ögonblick.

Direktövervakning av batteriets laddningsstatus, energiförbrukning, energiupptagning från solceller, generator och huvudnätet, eller kontroll av tanknivåer och mätning av temperatur. Du kan enkelt styra strömbegränsningen av landströmsingången, (auto-) starta/stoppa generatorer eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Ändra inställningar för att optimera systemet, följ upp larm, genomför diagnoser och lös utmaningar på distans med den kostnadsfria portalen Victron Remote Management (VRM).

Cerbo GX är ett visuellt system som är enkelt att använda och som omvandlar varje energiutmaning till en lätt och ledig erfarenhet. Du ansluter enkelt via vår Victron Remote Management (VRM)-portal, eller får tillgång direkt genom att använda tillvalsskärmen GX Touch 50, en MFD-skärm eller vår app VictronConnect eftersom den är Bluetooth-anpassad.

För att integrerar en batteribank från tredje part krävs en GX-enhet såsom Cerbo GX för att hantera laddnings- och urladdningsgränser, för att utbyte felkoder och information om laddningsstatus med det större Victron-systemet.

Se våra GX-enheter

Laddare

Battery chargers recharge batteries (DC) when plugged into shore power (AC).
At the same time the Victron Energy battery chargers can also power devices directly.

All Victron Energy battery chargers are developed for professional duty. Our advanced multi step charging algorithms get the best out of your battery, giving the battery the power it needs, maintaining its health, ensuring better performance... and a longer life.

Smart models work with VictronConnect, so you can check the status and configure all settings of your battery charger remotely via Bluetooth. Chargers with different waterproof ratings (IP rating) are also available. Our wide range of models makes it easy to select the right charger, saving you the cost of having to buy a larger one.

Se alla våra laddare

Generator

Generatorer producerar till största del AC-ström för att erbjuda oberoende el när det behövs. De hjälper till att ladda batterierna och att försörja toppbelastningar i händelse av strömavbrott eller nätfel.

Oavsett kan Victron Energys lösningar hjälpa dig att minska beroendet av dessa högljudda, bränsleslukande och underhållskrävande generatorer och istället ge dig ett miljövänligt och kostnadsbesparande alternativ.

Vissa mindre system kan i nuläget drivas endast med batterier och andra system klarar sig med mindre generatorer eller mindre generatortid. För större system kan generatorer vara en oumbärlig del av uppsättningen men beroendet av dem kan i alla fall minskas, exempelvis genom att lägga till solcellsenergi eller batterireservström, att endast använda generatorn när laddningsstatusen är för låg eller om (topp-) effektbehovet är för högt.

Victron Energys system är erkända på marknaden för deras goda förmåga att hantera hybrida generatorkoncept, vilket medför flera fördelar:

 • Longer generator free periods.
 • Reduced rating of the generator.
 • Reduces shore power requirement.
 • Uninterrupted AC power on board.
 • Increase redundancy and therefore safety.
 • Easy programming of (multiple) generator start/stop rules, based on a variety of system parameters.

GX 4G-moduler

En GX 4G-modul lägger till mobil internetanslutning till ditt Victron Energy-system. När ditt system är inom räckhåll för ett 4G-nät skickar det data till VRM-webbsidan och du kan övervaka systemet från din smarttelefon. Modulen lägger även till GPS-spårning, spelar in dina resor och sätter upp ett geostaket runt installationen. Du får en avisering via e-post när systemet hamnar utanför geostaketsområdet.

Victron Energy erbjuder flera 4G-moduler och modemet GlobalLink 520 som fungerar utan månadsavgifter eller abonnemang under de första fem åren, samt flera 4G-moduler. Se våra 4G-modem Se vårt GlobalLink 520

Växelriktare/laddare/MPPT

Växelriktare/laddare/MPPT omvandlar DC-effekt från batterierna till AC-effekt som säkert försörjer anordningar eller tunga verktyg med 230 V (eller 110 V på andra marknader) och tar ström från solcellspanelen för att ladda batteriet och/eller försörja belastningar direkt. Deras inbyggda laddare använder nät-, land- eller generatorström och använder de bästa anpassningsbara laddningsalgoritmerna för alla dina typer av batterier.

Alla Victron Energys växelriktare/laddare/MPPT är utvecklade för att användas professionellt, de är kända för att vara extremt motståndskraftiga och de bygger på årtionden av fälterfarenhet i de mest krävande omständigheterna. Våra extremt motståndskraftiga växelriktare/laddare/MPPT är det bästa valet när både växelriktning och laddning från AC-ingångar (såsom land- eller nätström, generatorer eller AC-solcellsväxelriktare) krävs och när nätanvändningen ska minimeras genom att lägga till solcellsenergi.

Se våra växelriktare/laddare/MPPT

Servicebatterier

The service battery, also called a house battery or battery bank, stores power for the system's consumers, providing autonomous power especially for moments when input power sources aren’t (fully) available.

Victron Energy erbjuder flera olika sorters batteritekniker och alla är utformade för professionell användning, pålitlighet och långt serviceliv i de mest krävande miljöerna. De har en världsomspännande garanti på två år och våra datablad ger en rättvis bild av prestanda och förväntade livscykler vilket gör att du slipper oväntade investeringsöverraskningar längs vägen.

Victron Energy erbjuder även full flexibilitet när det gäller att välja den ”bästa” icke-nätanslutna batteribanken. Ett stort antal välstödda tredje parts litiumbatterier kan enkelt integreras genom att använda en obligatorisk GX-enhet. Denna flexibilitet gör det möjligt för våra kunder att på ett perfekt sätt möta sina icke-anslutna behov för just deras unika energisituation. Om du arbetar med märken som ej stöds krävs en batteriövervakare från Victron Energy för att föra över korrekta avläsningar av laddningsstatusen till det större systemet.

Även om det finns flera tekniker att välja mellan står det huvudsakliga valet mellan blysyra och litium vilket i huvudsak beror på förväntningarna på prestanda, kostnad-per-cykel och fysiska aspekter (storlek/vikt).

 • Välja blysyra när:
 • Sporadisk användning
 • Lägre inköpskostnad
 • Vikt och utrymme är inte ett problem
 • Normal laddning
 • Välj litium när:
 • Intensivt dagligt behov
 • Lägre kostnad per cykel
 • Vikt och utrymme måste beaktas
 • Supersnabb laddning

Det ovan nämnda är en kort sammanfattning av 45 års expertis inom batteriutveckling, se vår djupgående förklaring för mer information.

Djupdykning Litium eller blysyra Kontrollera vilka tredje parts batteribanker som stöds Se vårt stora utbud av batterier

Solcellsladdare

En solcellsladdare samlar energi från dina solcellspaneler och lagrar den i dina batterier. Genom att använda den senaste och snabbaste tekniken maximerar våra solcellsladdare den här energiskörden och driver den på ett intelligent sätt för att uppnå fulladdning på kortast möjliga tid samtidigt som den bevarar batteriernas hälsa, säkerställer bättre prestanda ... och ett längre liv.

I de flesta fall förändras ljusintensiteten på solcellspaneler hela tiden, vilket påverar deras prestanda. Victrons solcellsregulatorer använder ultrasnabba MPPT för att klämma ur upp till 30 % mer energi från dina paneler.

Mindre modeller har en intelligent belastningsutgång som förhindrar skada orsakad av helt urladdade batterier. Smarta modeller möjliggör för solcellsskörden att spåras och analyseras genom den kostnadsfria appen VictronConnect. Andra uppkopplingsalternativ möjliggör en fjärranslutning via vår VRM-portal. För större system kan solcellsladdare synkroniseras så att de agerar som en stor och väldigt effektiv laddare. För system med stora seriekopplade solcellspaneler som laddar 48 V batteribanker finns högspänningsmodeller tillgängliga.

Se vår solcellskalkylator för att räkna ut storleken på solcellspaneler och välja en MPPT-laddare.

Solcellspaneler

Solcellspaneler fångar energin från solljuset och skickar den vidare till en solcellsladdningsregulator som lagrar den energin i systemets batteribank. Genom att lägga till solcellspaneler till ditt system får du gratis energi, självständighet från nätet och det tillåter dig att minska eller eliminera behovet av högljudda, bränsleförbrukande och underhållskrävande generatorer.

Victron Energy erbjuder ett stort sortiment av högeffektiva solcellspaneler som har exceptionellt låg-ljus prestanda och hög känslighet för ljus tvärs över hela solcellsspektrat, vilket gör dem till ett perfekt val för alla system. Victron Energys solcellspaneler uppfyller de strängaste säkerhetskraven och tack vare deras begränsade garanti slipper du överraskningar längs vägen.

Se alla våra solcellspanelerl

VictronConnect

Alla Victron Energy smarta produkter kan övervakas och styras direkt från din handflata. Anslut bara appen VictronConnect via Bluetooth och du får direktåtkomst till ditt systems prestandadata. Du kan även enkelt ändra inställningar, stänga av eller slå på enheter och mycket mer.

Icke-smarta enheter med en VE.Direct-port kan också bli smarta, genom användning av VE.Direct Bluetooth Smart dongle

Det är även möjligt att övervaka och styra ditt system på distans. Funktionen VictronConnect-Remote gör det möjligt att få fjärråtkomst till Victron-produkter med ett VE.Direct-gränssnitt genom en GX-produkt, via VRM-onlineportalen. Denna kraftfulla funktion tillåter komplett produktkonfigurering och övervakning från i princip vilken plats som helst i världen genom att använda appen VictronConnect. Upplevelsen av användargränssnittet är precis som om produkterna vore anslutna lokalt med Bluetooth eller ett kopplat VE.Direct till USB-gränssnitt.

Se vad appen VictronConnect kan göra Se våra GX-enheter

VRM - Victron Remote Management

Övervaka och styr

Övervaka och styr dina system från Victron Energy var du än befinner dig och fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och larm. Med VRM har du alltid perfekt kontroll var du än befinner dig.

VRM fungerar med en GX-enhet såsom Cerbo GX med internetanslutning, GlobalLink 520 eller GSM LTE 4G för mindre system.

Övervakning

Övervaka batteriets laddningsstatus, energiförbrukning och energiskörd från solceller, generator och huvudnätet i realtid. Optimera energiskörden och användningen med historiktabeller och detaljerade analyser. Fånga upp potentiella problem tidigt genom att ställa in varningar och följ upp larm för att förhindra definitiva systemfel.

Styrning

Du kan enkelt styra strömbegränsningen av landströmsingången, slå på växelriktaren, (auto-) starta/stoppa generatorerna eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Med VRM kan du ändra alla inställningar, följa upp larm, genomföra testdiagnoser och lösa utmaningar var du än befinner dig.

Se alla våra GX-enheter

Växelriktare RS Smart Solar

The Inverter RS Smart Solar’s are designed for pure solar off-grid applications, combining an inverter and Solar MPPT charge controller in one enclosure. Thanks to its 450VDC internal voltage and high frequency technology, solar power can be inverted to directly power the loads with an incredible efficiency and charge the battery bank at the same time. The Pure Sine Wave inverter technology safely powers sensitive electronics such as computers and any load problem free. Its standard display reads battery, inverter and solar charge controller parameters, its smart function allows it to be set up and monitored with our free VictronConnect app.

All Victron Energy Inverter RS Smart Solars developed for professional duty, enjoy a reputation of extreme resilience and are built on decades of field experience in the most demanding conditions. Our extremely resilient Inverter/MPPT’s are the best choice when 48V battery banks need to be charged from a large solar array.

Se våra RS Smart Solar-växelriktare

Fråga ditt lokala Victron-proffs.

Alla icke-nätanslutna system är olika och olika platser innebär unika utmaningar. Det är anledningen till varför auktoriserade Victron Energy-proffs är utbildade med den högsta nivån av kunskap. Deras lokala expertis är avgörande. Alla variabler måste beaktas med hänsyn till det lokala klimatet och den lokala kostnaden för solcellspaneler, batteribanker osv. De känner ett stort ansvar för att alltid rekommendera den rätta lösningen och att göra allt de kan för att ge sinnesro i många år framöver.
Always feel free to ask your local Victron Energy Professional
Victron-proffs som står bredvid en bil med Victron-utrustning

Varför Victron Energy?

It’s not one thing that makes it all work.

Our modular, robust and connected off-grid systems have been proven to deliver unequalled reliability time and time again, even in the harshest of climates. But it’s our unique combination of up-to-date hard- and software, intelligent monitoring Apps, the network of highly trained Authorised professionals and widespread repair centres that turns a Victron Energy system into an unbeatable system, that is Powered by know-how.

Ikon för 45 år Victron Energy
Litiumbatteri

Varför Victron Energy?

Pålitlighet ger långa servicelivscykler.

When making power supply investment decisions, calculations purely based on price can be deceptive. Their true performance and expected service life cycle are equally important. Good thing Victron Energy equipment lives up to their specifications, both in terms of performance and expected life cycle (when used as designed). Our 5 or 10 year warranty and fair and fast repair policies mean your investments are protected and under most circumstances, won’t let you down.

Ambulans

Varför Victron Energy?

Hur verkningsgrad omvandlas till en betydelsefull kostnadseffektivitet.

With battery based power systems, efficiency is always key to providing great levels of cost-effectiveness. From our incredibly efficient SmartSolar Charge Controllers to the way our inverter/chargers can provide a super efficient Energy Storage or off-grid system, or how complete systems are optimised by our GX devices: with a Blue Power system you can be sure that all the details are thought through and that our products live up to their (efficient) specifications. This, combined with our reputation for extreme resilience and expected life cycles, translates into cost-effective solutions, especially when compared to ‘cheaper’ options.

års garanti
Victron-proffs visar en kund appen VictronConnect

Varför Victron Energy?

Ren energi Nya verksamheter.

Genom att ersätta generatorer med solcellsenergi som den huvudsakliga energikällan ökas energisäkerheten, underhållet minskas och de sammanlagda energikostnaderna sänks till en brytpunkt där oberoende energisystem öppnar upp för en helt ny generation av företagsmodeller. Genom att tillhandahålla hållbar energi i stor skala finns nya affärsmöjligheter inom nära räckhåll, även på avlägsna platser där det inte finns något nät överhuvudtaget. Fiskodlingar eller hela fabriker och resorter kan startas upp eller omvandlas, var som helst där det behövs. De positiva sociala och ekonomiska fördelarna är påtagliga och omfattande och med Victron Energy kan du försörja helheten.

Victron-proffs som står bredvid Victron-utrustning bak i en bil

Varför Victron Energy?

Reserv- och icke-nätanslutna system som drivs av kunskap.

Our global network of ±1000 highly trained distributors, installers and service partners are always on hand to help. From stock advice, installation recommendations, after-care and technical support. With the Victron Energy team, their partners and lively community you can always be sure the power of know-how is by your side.

Tack vare feedback från våra kunder samt delning av data och kunskap förnyar vi oss dygnet runt. Vi drivs av kunskap, det håller oss och våra användare i gång vilket säkerställer ett bekymmersfritt nätlöst liv under många år framöver.

Kolla in vår gemenskap Se hur vi lever bekymmersfritt utan nät
Motor driven av
Pilsymbol
Anslut till vår
nätfria kunskap Besök vår blogg

Det verkar som att din webbläsare inte stöder den senaste tekniken. Du bör använda en modern webbläsare för att kunna se det här avsnittet ordentligt.

Batterikompatibilitet

Se vilka reglerade batterier som kan integreras smidigt

Ladda ner vår broschyr om icke-nätanslutna, reserv och ösystem
Ladda ner symbol
Energilagringssystem

Kolla vår ESS-design- och installationsmanual.

Visa mer Carret icon
Robust växelriktare/laddare

MultiPlus-II GX växelriktare/laddare med inbyggd anslutningsbarhet

Teknisk information

Koppla rätt med Wiring Unlimited

Systemplaneringsverktyg

Gör en grovberäkning av din solcellspanel, batteristorlek och växelriktarstorlek.

SmartSolar MPPT RS 48V

Vår senaste högspännings-MPPT för stora solcellspaneler omdefinierar MPPT-solcellsladdare.

Exempellösningar från våra partner

Besök vår blogg

Fråga din lokala Victron-återförsäljare

Har du en fråga om en produkt eller vill du få ett system installerat på plats? Din lokala Victron-återförsäljare är utbildade för att omvandla dina exakta behov till robusta lösningar.

Räkna med vår världsomfattande service

Tack vare hjälpen från ett noga utvalt och välutbildat globalt nätverk av auktoriserade återförsäljare kan våra kunder räkna med en snabb service och vårt stora världsomspännande reparationsnätverk som täcker även de mest avlägsna områdena med snabbt service.